Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Nicolaas Pieneman

Geboortegegevens:

·1810 - - - geboren
- 01.01.1810
- Amersfoort (Gemeente Amersfoort)

Overlijdensgegevens:

·- herbegraven
- locatie: Nieuwe Oosterbegraafplaats Kruislaan, Amsterdam
·- begraven
- Oude Westerbegraafplaats Amsterdam
- locatie: [1457] Nieuwe Oosterbegraafplaats Kruislaan, Amsterdam
·1860 - - - overleden aan een hartaandoening
- 30.12.1860
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- *volgens de Delftsche Courant van 01-01-1861 is hij overleden "heden nacht ten 2 ure".

-

----
  

Identiek met (zie ook):

·Nicolaas Pieneman
·mogelijk N. Pieneman

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0019.htm#3919
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0046.htm#6817

Afbeelding:

·


- © L. (Louis) Wegner
- kunstenaarsportret
- Portret van N. Pieneman
Nederlandse Fotografie, de eerste honderd jaar
  

Signatuur:

·

- vermeld in:
- documentatie van het Rijksmuseum Amsterdam
- vermeld op:
- Willem III (1817-90), koning der Nederlanden
  
·

- vermeld in:
- documentatie van het Rijksmuseum Amsterdam
- vermeld op:
- Portret van Jacob de Vos Jbzn (1803-1878)
  
·

- vermeld in:
- documentatie van het Rijksmuseum Amsterdam
- vermeld op:
- Jan Willem Pieneman (1779-1853)
  

Professie:

·lithograaf
·schilder

Typering van het werk:

·bustes:
materiaal: pleister
onderwerp: mannenportret
·schilderijen:
materiaal: olieverf
onderwerp: damesportretten; genretaferelen; historische onderwerpen; portret
stijl: neo-classicisme
·grafiek:
techniek: lithografie
onderwerp: portret

Studiereizen:

·België
·Duitsland
·England (Groot-Brittannië)
·Frankrijk

Verblijf:

·Amersfoort (Gemeente Amersfoort)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1826 tot na 1851

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- betreft:
- Anna Maria Embroek en Jan Willem Pieneman
- kinderen:
·Pieneman, Clasina Henrietta
·Pieneman, N. (Nicolaas)

- *in het overlijdensbericht van Nicolaas Pieneman wordt Nicolaas Pieneman vermeld als "mijn geliefde broeder" door C.H. Pieneman
- *uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1825 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (loffelijke melding)
·1826 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (getuigschrift, groote zilveren medaille)
·1826 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (loffelijke melding)
·1830 - - Prijs Koninklijk Nederlandsch Instituut (gouden erepenning)
·1841 - - Prijs tentoonstelling Den Haag (zilveren medaille)
·1844 - - Orde van de Nederlandse Leeuw (ridder)
·1849 - - Orde van de Eikenkroon (ridder)

Meer informatie...

Opleiding:

· opleiding bij vader
- docent: Jan Willem Pieneman
- leerling: N. (Nicolaas) Pieneman
- bron over opleiding:
- Salon de Gand. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessins, etc. des artistes vivans, exposés dans les salles du musée, ouvert au public par l'académie des beaux-arts le 3 août 1829 (17)
·1826 - - kunstvorming
- voor 1826
- opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: N. (Nicolaas) Pieneman
- vakgebied: historie
- opmerkingen:
- betreft de 1e klasse van de Kon. Academie, historie, 2de rang
- bron over opleiding:
- Algemeene Konst- en Letter-bode voor het jaar 1826, II deel (331)

Gaf les aan:

·Boland, Johannes Arnoldus.
·Gempt, B. (Bernard) te.
·Hollander, H. (Hendrik [Czn]).
·Martens, Willem Johann.
·Neuman, Johan Heinrich.
·Tack, Jan Frederik.
·Zürcher, Antonie Frederik.

Lid van / ingeschreven bij:

·1839 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- N. (Nicolaas) Pieneman
- (als)

- gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*november 1839>
-- op deze dag zijn 12 personen ingeschreven als gewoon lid
- Bron:

- Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
- Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850.
·1845 - - lidmaatschap van een academie
- N. (Nicolaas) Pieneman
- (als)

- lid 4e klasse
- Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam
- <*08.04.1845>
·1897 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- N. (Nicolaas) Pieneman
- (als)

- werkend lid
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
- <*voor 1897>

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij transactie
- N. (Nicolaas) Pieneman
- (als)

- schenker
·legaat
<*1860>
Organisatie: Rijksmuseum Amsterdam
objekt: Jan Willem Pieneman (1779-1853)
inv.nr.: SK-A-1116
·betrokken bij tentoonstelling
- J. (Johannes) Bosboom
- L. (Louis) Meijer
- N. (Nicolaas) Pieneman
- C. (Charles) Rochussen
- Hendricus (Hendrik) van de Sande Backhuyzen
- Andreas (Andries) Schelfhout
- (als)

- juryleden
·1857 - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters te 's Gravenhage (G)

Activiteiten (als bestuurder):

·1846 - - bestuurswerk
- functie: voorzitter
- bij: (Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam) ->
- N. (Nicolaas) Pieneman -> - april 1846 -> tot 10.12.1850
·1852 - - bestuurswerk
- functie: voorzitter
- bij: (Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam) ->
- N. (Nicolaas) Pieneman -> - december 1852 -> tot december 1857
·1858 - - bestuurswerk
- functie: voorzitter
- bij: (Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam) ->
- N. (Nicolaas) Pieneman -> - december 1858 -> tot december 1860

Objecten:

·Diepo Negoro
·Portret van de schilder George Pieter Westenberg


- © N. (Nicolaas) Pieneman
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van de schilder George Pieter Westenberg
  
·Michiel de Ruyter. dodelijk gewond in de slag bij Etna 1834


- © Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau Den Haag
- Michiel de Ruyter. dodelijk gewond in de slag bij Etna
  
·herenportret 1850
·Charles Henri Joseph Leickert vanaf 1853


- <*1853>
- Charles Henri Joseph Leickert
  
·kinderportret 1854
·Willem III (1817-90), koning der Nederlanden vanaf 1856


- Willem III (1817-90), koning der Nederlanden
  

Meer informatie...

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1840 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1841 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Den Haag - Gemeente Den Haag, Stads Teekenakademie Den Haag
·1851 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1855 - - Exposition universelle des Beaux-arts - Pays-Bas - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1897 - - tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters (werkende leden) - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1829 - - Salon de Gand. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessins, etc. des artistes vivans, exposés dans les salles du musée, ouvert au public par l'académie des beaux-arts le 3 août 1829 (-> 17)
  
·1842 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 1e deel
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1855 - - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des Artistes vivants
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging

Meer informatie...


ARTindex