Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Tjeerd Bottema

Presentaties (overige presentaties):

·1905 - - Kind en kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - prix de Rome - Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1910 - - Kunsthandel Elion
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Gooische Schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Hedendaagsche Friesche Kunst - Fries Museum Leeuwarden
·1990 - - Museum Willem van Haren Heerenveen -
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst: Leiden en omgeving 1890 - 1940 - Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
·1999 - - Passages: Joris Ivens en de kunst van deze eeuw - Nijmeegs Museum de Commanderie van Sint-Jan


ARTindex