Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Begeer, Carel Joseph Anton (Carel)

Geboortegegevens:

·1883 - - - geboren
- 15.10.1883
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Overlijdensgegevens:

·1956 - - - overleden
- 12.11.1956
- Voorschoten (Gemeente Voorschoten)

Professie:

·edelsmid
·fabrikant
·graficus
·ontwerper
·stempelsnijder
·tekenaar

Materiaal:

·zilver

Technieken:

·kopergravure
·pentekenen

Stijlkenmerken:

·Art Deco 1925

Typering van het werk:

·penningen
·grafiek
·tekeningen:
(ex-libris; wapentekeningen)
·medailles
·ontwerpen:
(kandelaars; ontwerp van gebruiksvoorwerpen; ontwerp van tafelzilver; schalen; wapenontwerp)

Verblijf:

·Utrecht (Gemeente Utrecht)
·Wassenaar (Gemeente Wassenaar) tot 1937
·Voorschoten (Gemeente Voorschoten) vanaf 1938

Contact met:

·C.J. (Chris) van der Hoef

Kind van:

·A. (Anthonie) Begeer (*1856)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1900 - - Prijs van de Teekenschool Quellinus (1e prijs)
·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (zilveren medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (zilveren medaille)

Opleiding:

· tot 1910
- opleiding: studie kunstgeschiedenis
- leerling: Carel Joseph Anton (Carel) Begeer
·- docent: B. (Bart) van Hove
- leerling: Carel Joseph Anton (Carel) Begeer
·- opleiding: Academie Hanau am Main
- leerling: Carel Joseph Anton (Carel) Begeer

Lid van / ingeschreven bij:

·1924 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Carel Joseph Anton (Carel) Begeer
- (als)

- werkend lid
- Arti et Industriae Den Haag
- <*voor 1924>
·1941 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Carel Joseph Anton (Carel) Begeer
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*voor 1941>
- Bron:

- Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941.

Activiteiten (werkzaamheden):

· werkzaamheden in atelier
- Kunstaardewerkfabriek St.-Lukas Utrecht
- Carel Joseph Anton (Carel) Begeer
·1908 - - werkzaamheden in atelier
- functie: directeur
- Edelsmederij Begeer Utrecht
- Carel Joseph Anton (Carel) Begeer -> - omstr. 1908
·1923 - - werkzaamheden
- functie: directeur
- Koninklijke Nederlandse Edelmetaalbedrijven Begeer, van Kempen en Vos
- Carel Joseph Anton (Carel) Begeer -> - 1923
·1941 - - werkzaamheden in atelier
- functie: ontwerper
- NV Zilverfabriek Voorschoten
- Carel Joseph Anton (Carel) Begeer -> - van voor 1941
- *bron:
- *Algemeen Handelsblad 15-11-1941 (bladzijde 5)

Activiteiten (als bestuurder):

·1934 - - bestuurswerk
- functie: bestuurslid
- bij: (V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst) ->
- Carel Joseph Anton (Carel) Begeer -> - 1934

Presentaties (overige presentaties):

·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1924 - - Arti et Industriae - Arti et Industriae Den Haag
  
·1928 - - de werkers - de Werkers, Volksuniversiteit Den Haag
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·Exlibris-Zs. für Bücherzeichen-Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte 14:1904
·Kunstbeeld De Kunstwereld
·1900 - - De Tijd 21-07-1900
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging

Meer informatie...


ARTindex