Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Uiterwaal, Johannes Wilhelmus (Jo)

Geboortegegevens:

·1897 - - - geboren
- 21.05.1897
- Ysselstein (Nederland)

Overlijdensgegevens:

·1972 - - - overleden
- 1972

Adres:

·Kromme Nieuwegracht 44, Utrecht omstr. 1969

Professie:

·beeldhouwer
·docent kunstacademie

Materiaal:

·gepolijst albast
·gepolychromeerd hout
·chamotte
·teakhout
·tufsteen

Onderwerp:

·menselijke figuren
·paarden
·heiligen

Stijlkenmerken:

·abstract omstr. 1928

Typering van het werk:

·mariabeelden
·gevelstenen
·reliëfs
·monumenten
·betonreliëfs
·verzetsmonumenten

Verblijf:

·Utrecht (Gemeente Utrecht) 1944-1969

Opleiding:

· kunstopleiding
- docent: W. (Willem) van Leusden
·1912 - -
- 1912 tot 1917
- docent: Adrianus Johannes Dresme
- leerling: Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal
·1918 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1918 tot 1920
- opleiding: Kunstnijverheidsschool Utrecht
- leerling: Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal

Gaf les aan:

·Reinhard, Paulus Jozef (Paul(us))

Lid van / ingeschreven bij:

·1939 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal
- (als)

- lid - kunstenaar
- Stichting Pro Arte Christiani
- <*voor 1939>
- Bron:

- Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst.
·1944 - - lidmaatschap van een genootschap
- Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal
- Genootschap Kunstliefde Utrecht
- <*1944>
·1969 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal
- Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV
- <*omstr. 1969>

Activiteiten (werkzaamheden):

· werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: docent
- Kunstnijverheidsschool Utrecht
- Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal
·1924 - -
- functie: modelleur
- Atelier Brom Utrecht
- Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal -> - 1924 -> tot 1934
·1933 - -
- Vrije Academie van Beeldende Kunsten Utrecht
- Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal -> - omstr. 1933

Objecten:

·dansfiguur
·Mariabeeld 1946


- foto (kunstobjekt)
- Mariabeeld
  
·St. Theresia van Lisieux 1947


- St. Theresia van Lisieux
  

Presentaties (overige presentaties):

·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1969 - - Nederlandse Beeldhouwkunst 1964-1969 - Centraal Museum Utrecht
·1973 - - Johan Uiterwaal - Genootschap Kunstliefde Utrecht
·1987 - - Centraal Museum Utrecht -
·2000 - - Dans! - Noordbrabants Museum Den Bosch

Bronnen:

·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1969 - - Nederlandse Beeldhouwkunst 1964-1969
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1972 - - Johan Uiterwaal
·1975 - - Nieuwe Beelding Utrecht
·1986 - - Kunst Onderweg

Meer informatie...


ARTindex