Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Maris, W. (Willem);

Presentaties (solo):

·1910 - - schilderijen --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Presentaties (overige presentaties):

·1862 - - Tentoonstelling van Levende Meesters Rotterdam - Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam
·1866 - - Exposition générale des Beaux Arts Bruxelles -
·1869 - - Exposition générale des Beaux Arts Bruxelles -
·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1875 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1878 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1887 - - Les XX Bruxelles - Musée d'Art Moderne Bruxelles, Société des Vingts Bruxelles
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
  
·1889 - - Internationale Kunstausstellung München - NN
·1893 - - gebroeders Maris - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - 1. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Pitture Acqueforte Disegni Sala L - La Biennale di Venezia
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem - Musis Sacrum Arnhem (vereniging)
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala V - Nederland
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H - Nederland
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - Berliner Sezession - Berliner Secession
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - le Salon, neuvième exposition - Société des Beaux-Arts Bruxelles
·1903 - - 4e groepententoonstelling Pulchri - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1907 - - 32e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij - Hollandsche Teeken Maatschappij, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - De collectie Preyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese - Palazzo delle Belle Arti Roma
(-> Sezione Retrospectiva nummer 9-12)
·1912 - - Bosboom, Israëls, J. Maris, W. Maris, A. Mauve, Verzam. Preyers, 's Hage - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1936 - - Maris tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Biennale XXI (centraal paviljoen) Venezia -
·1938 - - terugblik op 40 jaar schilderkunst - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten - Museum Fodor Amsterdam
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - familie Maris - Schilder- en Teekenkundig Genootschap Kunstliefde Utrecht
·1945 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Nederlandse Impressionisten: Haagse- en Amsterdamse School - Paleis-Raadhuis Tilburg
·1957 - - schilderijen uit de romantische school - Rijksmuseum Twenthe Enschede
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1973 - - Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1991 - - Maris: een kunstenaarsfamilie - Singer Museum Laren NH
·1991 - - Een kunstenaarsfamilie: Maris - Museum Jan Cunen Oss
·1997 - - De Haagse School; een groots overzicht - KunstHAL Rotterdam
·2002 - - Tekenen met water - Rijksprentenkabinet Amsterdam
·2004 - - De 19e eeuw op zijn mooist. Rijksmuseum aan de Merwede - Dordrechts Museum Dordrecht
·2005 - - de Romantiek en de Haagse School - Gemeentemuseum Den Haag
·2005 - - Alles werd anders - Centraal Museum Utrecht
·2007 - - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden - Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, Provinciaal Museum Drenthe Assen
·2008 - - Hollandse luchten - Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
·2008 - - De Gebroeders Maris en de Haagse School - Gemeentemuseum Den Haag


ARTindex