Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Drieling, Frederik Hendrik Cornelis;

Geboortegegevens:

·1805 - - - geboren
- 25.04.1805
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Overlijdensgegevens:

·1853 - - - overleden
- 24.05.1853
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0034.htm#6446

Professie:

·schilder

Titulatuur:

·mr

Onderwerp:

·zeegezichten
·landschap
·schepen

Studiereizen:

·België
·Duitsland
·Frankrijk
·Italië
·Zwitserland

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) vanaf 1829
·Utrecht (Gemeente Utrecht) 1847

Opleiding:

·- docent: Andreas (Andries) Schelfhout
- leerling: Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- vakgebied: schilderen
·- opleiding: geen specifieke opleiding bekend
- leerling: Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- opmerkingen:
- autodidakt
·- docent: Jean George Teissier
- leerling: Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- vakgebied: tekenen

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een academie
- Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij tentoonstelling
- Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- J.M. Hartman
- G.L.H. Hooft
- H.P.F. Hooft
- J.C. de Jonge
- Jean Zacharie Mazel
- C.P.A. De Salis
- Jean Baptiste Weenink
- (als)

- commissieleden
·1845 - Tentoonstelling van schilderijen levende meesters, te Den Haag 1845
·betrokken bij tentoonstelling
- A.P.P.C.R. de Ceva
- Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- P.S.P. Ferrand
- Jacob Mattheus Hartman
- G.L.H. Hooft
- G.M.C. Hooft
- O.W. Hora Siccama
- J.C. de Jonge
- Jean Zacharie Mazel
- (als)

- commissieleden
·1841 - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Den Haag (G)
·betrokken bij tentoonstelling
- Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- Jacob Mattheus Hartman
- G.L.H. Hooft
- H.P.F. Hooft
- J.C. de Jonge
- Jean Zacharie Mazel
- C.P.A. De Salis
- B.J. Weenink
- (als)

- leden tentoonstellingscommissie
·1843 - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters (G)
·1835 - - betrokken bij organisatie
- A.P.P.C.R. de Ceva
- Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- Jacob Mattheus Hartman
- G.L.H. Hooft
- G.M.C. Hooft
- J.C. de Jonge
- (als)

- commissieleden
- Commissie van Beheer over de Tentoonstelling enz. te Den Haag
- <*1835>
·1835 - Schilder- en kunstwerken van levende meesters, tentoonstelling te 's Gravenhage (G)
·1839 - - betrokken bij tentoonstelling
- A.P.P.C.R. de Ceva
- Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- P.S.P. Ferrand
- Jacob Mattheus Hartman
- G.L.H. Hooft
- G.M.C. Hooft
- O.W. Hora Siccama
- J.C. de Jonge
- Jean Zacharie Mazel
- (als)

- leden organisatiecomité
- <*1839>
·vanaf 1839 - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag (G)

Activiteiten (werkzaamheden):

·1840 - - betrokken bij oprichting
- Frederik Hendrik Cornelis Drieling
- (als)

- mede-oprichters
·Maatschappij van Schoone Kunsten Den Haag- oprichting - 03.03.1840

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1913 - - Thieme Becker IX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950


ARTindex