Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Daniel van den Queborn

Geboortegegevens:

·1577 - - - 1e vermelding
- 1577

Overlijdensgegevens:

·1618 - - - overleden
- voor 22.03.1618

Identiek met (zie ook):

·D. (Daniel) vande Queecborne 1577

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0020.htm#4059

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·portretten

Verblijf:

·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
·Middelburg ZLD (Gemeente Middelburg) van voor 1579 tot na 1602
·Den Haag (Gemeente Den Haag) vanaf na 1603

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- betreft:
- T. (Tanneke) Briers en C. (Christian) van den Queborn Andreae
- kinderen: D. (Daniel) van den Queborn
- bron:
- Les Liggeren et Autres Archives Historiques de la Gilde Anversoises de Saint Luc (-> 153)

Gebeurtenis:

·1581 - - - huwelijk
- Antwerpen (Arrondissement Antwerpen)
- betreft:
- B. (Barbara) van den Broeck en D. (Daniel) van den Queborn
- - <*voor 1581>
- kinderen: ?. van den Queborn, C. (Crispyn) van den Queboorn en L. (Louis) van den Queborn

Gaf les aan:

·Mallerie, D. (Daniel).- <*omstr. 1584>

Lid van / ingeschreven bij:

·1579 - -
gildelidmaatschap
- St.-Lucasgilde Middelburg ->
- D. (Daniel) van den Queborn -> - 1579
- bron over lidmaatschap:
- Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (-> bladzijde 448)

Activiteiten (als bestuurder):

·1590 - -
bestuurswerk
- functie: deken
- bij: (St.-Lucasgilde Middelburg) ->
- D. (Daniel) van den Queborn -> - 1590
- bron:
- Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (-> bladzijde 448)

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd

titelpagina
  
·1933 - - Thieme Becker XXVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1943 - - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (-> bladzijde 448)


ARTindex