Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Johannes Christiaan Bendorp

Geboortegegevens:

·1766 - - - geboren
- 01.01.1766
- Dordrecht (Gemeente Dordrecht)

Overlijdensgegevens:

·1849 - - - overleden
- 13.11.1849
- Dordrecht (Gemeente Dordrecht)
·1849 - - - begraven
- 17.11.1849
- Dordrecht (Gemeente Dordrecht)
- locatie: Begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200, Dordrecht
- -bron:
- *web online-begraafplaatsen.nl

-

----
  

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0005.htm#283

Professie:

·graficus
·graveur
·tekenaar

Materiaal:

·krijt

Typering van het werk:

·illustraties
·kaart-ontwerp
·portretten
·grafiek:
techniek: daguerreotypie; etstechniek; gravure; koperetsen; steendruk
·gravures

Verblijf:

·Dordrecht (Gemeente Dordrecht)
·Rotterdam (Gemeente Rotterdam)

Ouder van:

·Carel Frederik Bendorp Jr. (*1819)

Opleiding:

·- docent: Carel Frederik Bendorp Sr.
- leerling: Johannes Christiaan Bendorp
·- docent: M. (Matheus) de Sallieth
- leerling: Johannes Christiaan Bendorp
· tot 1779
- docent: Dirk (Dirck) Langendyk
- leerling: Johannes Christiaan Bendorp

Gaf les aan:

·Bendorp Jr., Carel Frederik.
·Kaa, J. (Jan) van der.
·Prooyen, Adriaan Gerrit van.

Lid van / ingeschreven bij:

·1824 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Johannes Christiaan Bendorp
- (als)

- werkend lid
- Teekengenootschap Pictura Dordrecht
- <*voor 1824>
- Bron:

- Mnemosyne: Mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren, Volume 15.
·1824 - - lidmaatschap van een academie
- Johannes Christiaan Bendorp
- (als)

- correspondent der Vierde Klasse
- Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam
- <*02.02.1824>
- Bron:

- 6194

Activiteiten (werkzaamheden):

· bijdrage aan de publicatie
- functie: reproductiegraveur
- Johannes Christiaan Bendorp -> - omstr. 1819
- Nederlandse Muzenalmanak

Objecten:

·onbekende titel
· (Rijksprentenkabinet Amsterdam)
·onbekende titel
· Rijks Prentenkabinet Leiden
·onbekende titel
· Gemeentearchief Haarlem
·onbekende titel
· Gemeente-archief Dordrecht
·Vier portretten van Nederlandse kunstenaars
· (Rijksmuseum Amsterdam)- Vier portretten van Nederlandse kunstenaars
  

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1863 - - De Nederlandsche geschiedenis in platen, II
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1952 - - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

Meer informatie...


ARTindex