Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Isaac Israels

Bronnen:

·web joodsamsterdam.nl (-> raadpleegdatum 05-2018)
·1882 - - Salon. Catalogue illustré du Salon (Société des artistes français)
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 39)


- cover catalogus
  
·1912 - - Hollandsche schilders van dezen tijd
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Illustrierter Katalog der XI. internationalen Kunstausstellung im Königl. Glaspalaste zu München 1913


- pdf Duits
  
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 110)
·1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1926 - - Thieme Becker XIX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1928 - - Catalogue du concours et de l'exposition d'art olympique
·1930 - - Isaac Israels
·1933 - - De kunst in nood eerste deel
·1933 - - Het stilleven
·1934 - - Isaac Israëls 1865 - 1934, Schilderijen
·1937 - - Kunstenaarsbrieven : Frederik van Eeden, Alphons Diepenbrock, Jacobus van Looy, Jan Veth, Isaac Israels, Jan Toorop
·1938 - - Amsterdam 1898-1938 : catalogus van de tentoonstelling in het Museum Fodor 2 september-15 october '38 ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van hare majesteit de koningin
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri


- krantenartikel
  
·1941 - - Amsterdamsche impressionisten en hun kring
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1945 - - Den Haag eert de Nederlandsche schilders van de 19e eeuw
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1949 - - In het zand gefixeerd : beschouwingen over Nederlandse beeldende kunstenaars
·1953 - - De verzameling van Theo van Gogh, met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent = La collection de Theo van Gogh, excepté les oeuvres de son frère Vincent
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1956 - - Isaac Israëls
·1956 - - Breitner, Israels, Robertson, Verster
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1958 - - Isaac Israëls
·1958 - - Collection de tableaux modernes de P.A. Regnault
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1960 - - Collectie Theo van Gogh
·1960 - - Aanwinsten
·1961 - - Openbeelden Ned. Inst. voor Beeld en Geluid expositie Josef en Isaac Israels
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1964 - - Beeld en interpretatie
·1965 - - Vrij en gebonden
·1965 - - Acht tekeningen van Isaac Israels.
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
  
·1967 - - Isaac Israëls; portret van een Hollandse impressionist
·1968 - - Het bloementhema in de schilderkunst
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Isaac Israëls
·1969 - - Isaac Israëls
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1970 - - Schilderijen van het Rijksmuseum Kröller - Müller
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1971 - - Arti juni 1971
·1974 - - 63/73 : De collectie van het Stedelijk Museum 1963 - 1973 : aanwinsten schilder- en beeldhouwkunst = The Stedelijk Museum collection : acquisitions 1963 - 1973 painting and sculpture
·1975 - - Voorjaarstentoonstelling 1975
·1976 - - Collectie van Baaren
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Aanwinsten Stedelijk Museum 1963-1973; schilder- en beeldhouwkunst (2e druk)
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1980 - - Isaac Israëls (1865 - 1934)
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1983 - - De Haagse School, Hollandse meesters van de 19e eeuw
·1983 - - Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden
·1984 - - Isaac Israëls 1865 - 1934
·1985 - - Groeneveld in Groeneveld: Eenkeuze uit de verzameling van de Heer en Mevrouw Groeneveld
·1985 - - Willem Witsen en zijn vriendenkring : de Amsterdamse bohème van de jaren negentig
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1986 - - Catalogus Moderne Kunst; Tien jaar aanwinsten, 1976 - 1986
·1987 - - Kunstpreis Jahrbuch
·1989 - - Samenhang en contrasten: twintigste - eeuwse schilderkunst en sculptuur
·1990 - - Een feest van kleur
·1991 - - Moderne Kunst: 1870 - 1970
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in : schilderijen 1860-1925, collectie Stedelijk Museum
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1994 - - Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw
·1995 - - Van Appel tot Zadkine, 95 hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana : Opere su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - MALEVICH - CoBrA - KOUNELLIS; Drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - Triptych: een blik op Nederlands realisme in de 20e eeuw
·1999 - - Isaac Israëls, Hollands Impressionist
·2002 - - Aquarellen van de Haagse School : de collectie Drucker-Fraser


- onvolledige pdf
  
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2004 - - De onvoltooide van Cézanne: 40 korte beschouwingen over moderne kunst
·2005 - - Favorieten van museum de fundatie
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2006 - - Vriendschap: 75 jaar mecenaat in het Rijksmuseum Twenthe
·2006 - - De helden van het circus
·2006 - - Geeft acht! : het militaire genre in de negentiende eeuw
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  
·2008 - - Jozef en Isaac Israëls, vader & zoon
·2009 - - 19th Century European Paintings and Modern & Contemporary Art
  


ARTindex