Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Isaac Israels

Presentaties (solo):

·1930 - - Isaac Israels --
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1934 - - Isaac Israels 1865-1934, tentoonstelling van schilderijen --
Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1934 - - Isaac Israels --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1955 - - Isaac Israëls --
de Visbank Vlaardingen
·1956 - - Isaäc Israëls --
Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
·1956 - - Isaac Israëls --
Centraal Noordbrabants Museum Den Bosch
·1958 - - Isaac Israels --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Isaac Israëls --
Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1959 - - Isaac Israels --
Gemeentemuseum Den Haag
·1959 - - Isaac Israëls --
Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1959 - - Isaac Israëls --
Institut Néerlandais Paris
·1963 - - Isaac Israels --
Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar
·1965 - - Isaac Israels de tekenaar --
Frans Hals Museum Haarlem
·1965 - - Isaac Israels, tekeningen --
Frans Hals Museum Haarlem
·1965 - - Isaac Israels de schilder, een eeuw na zijn geboorte --
Singer Museum Laren NH
·1965 - - Isaac Israels --
Singer Museum Laren NH
·1974 - - 143 maal Isaac Israels --
Slot Zeist
·1974 - - Isaac Israels --
Dordrechts Museum Dordrecht
·1980 - - Isaac Israëls (1865-1934) --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1980 - - Isaac Israëls --
Kunsthandel J.P.L. Bouwman Den Haag
·1980 - - Isaac Israëls --
Nieuwe galerie Den Haag
·1984 - - Isaac Israëls 1865-1934 --
Galerie P.B. van Voorst van Beest Den Haag
·1985 - - Isaac Israëls --
Dordrechts Museum Dordrecht
·1999 - - Isaac Israels --
KunstHAL Rotterdam
·2005 - - Isaac Israel en Raden Mas Jodjana; Een Indische vriendschap --
Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2006 - - Isaac Israels in het ziekenhuis --
Stichting Museum Het Valkhof, kunst en archeologie
·2007 - - Isaac Israels in het Zuidwal: schetsen uit een ziekenhuis --
Museum H.W. Mesdag Den Haag

Presentaties (overige presentaties):

·1881 - - Tentoonstelling van Levende Meesters Den Haag -
·1882 - - Salon de 1882 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
  
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1884 - - Exposition générale des Beaux Arts - Palais des Beaux-Arts Bruxelles
·1885 - - Salon de 1885 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
·1886 - - Les XX - Société des Vingts Bruxelles
  
·1891 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Nederlandsche Etsclub, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1894 - - groep - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1894 - - groep - Sociëteit de Vereeniging Nijmegen
·1895 - - 20e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij - Hollandsche Teeken Maatschappij
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala V - Nederland
·1900 - - la septième exposition de La Libre Esthétique - La Libre Esthétique
·1901 - - Berliner Sezession - Berliner Secession
·1902 - - 3e groepententoonstelling Pulchri - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1903 - - 28e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij - Hollandsche Teeken Maatschappij, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
  
·1907 - - Biennale VII (nationale inzending) Venezia - Nederland
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese - Palazzo delle Belle Arti Roma
(-> Pitture ad olio nummer 49)
·1911 - - jubileumtentoonstelling - Teeken-Collegie 'Kunst zij ons Doel' Haarlem
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Biennale XI (paviljoen) Venezia - Nederland
·1914 - - Exposition générale des Beaux Arts - Societé Royale des Beaux-Arts Bruxelles
·1915 - - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section -
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van werken Rotterdam - Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam
  
·1920 - - Biennale XII (paviljoen) Venezia - Nederland
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1925 - - Tentoonstelling van schilderijen door I. Israels - J. Tholen - Akkeringa - Geschiedkundig Overijsselsch Museum Zwolle, Zwolsche Kunstkring
·1926 - - Biennale XV (paviljoen) Venezia - Nederland
·1926 - - Exposition Hollandaise: tableaux, aquarelles, dessins - Galerie Nationale du Jeu de Paume
·1927 - - voorjaarstentoonstelling Arti et Amicitiae - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - expositie van schilderijen - Kunsthandel Leen van Zanten Rotterdam
·1930 - - Biennale XVII (paviljoen) Venezia - Nederland
·1932 - - Biennale XVIII (paviljoen) Venezia - Nederland
·1932 - - Honderd jaar Nederlandsche schilderkunst = Cent ans de peinture Néerlandaise - Koninklijk Museum voor Moderne Kunst Brussel
·1933 - - Het Stilleven - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - Nieuwen Schilders- en Beeldhouwerskring N.S.B. - Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar, Nieuwe Schilders- en Beeldhouwerskring
·1934 - - Biennale XIX (paviljoen) Venezia - Nederland
·1936 - - Hedendaagsche Nederlandsche Kunst = Contemporary Dutch Art - Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1938 - - Schilders van de Haagsche School - Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1938 - - terugblik op 40 jaar schilderkunst - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1938 - - Amsterdam 1898-1938, 40-jarige regering Koningin Wilhelmina - Museum Fodor Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Breitner, Israels, Robertson, Verster - S.N.
·1957 - - Meesters van de Haagse school en enige tijdgenoten - Singer Museum Laren NH
·1957 - - Tijdgenoten van Verster - Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
  
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Keuze uit aanwinsten 1955-1960 - Museum voor Stad en Lande Groningen
·1961 - - Schetsen - Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1965 - - Vrij en gebonden - Gemeentemuseum Arnhem [1]
·1966 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden - Dordrechts Museum Dordrecht
·1967 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden - Gemeentemuseum Arnhem [1]
·1968 - - Het bloementhema in de Schilderkunst - Cultureel Centrum Venlo
·1970 - - Moderne kunst - keuze uit het Frans Hals Museum - Frans Hals Museum Haarlem
·1974 - - De collectie van het Stedelijk Museum 1963 - 1973 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1985 - - Een keuze uit de verzameling van Museum van Bommel-van Dam - Museum Van Bommel Van Dam Venlo
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in: 19de en vroeg 20ste eeuwse kunst uit de collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1995 - - Van Appel tot Zadkine: 95 hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam - Stedelijk Museum Schiedam
·1996 - - Kijken is bekeken worden: Gerrit Komrij kiest uit de collectie van het Stedelijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana: opera su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam - Instituto Universitario Olandese di Storia dell' Arte Firenze
·1997 - - Malevich - Cobra - Kounellis: drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam - Villa Melissa Thessaloniki
·2002 - - Aquarellen van de Haagde School: de collectie Drucker-Fraser - Rijksmuseum Amsterdam
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting De Nieuwe Kerk
·2004 - - De 19e eeuw op zijn mooist. Rijksmuseum aan de Merwede - Dordrechts Museum Dordrecht
·2004 - - Charmante zomers - Stadmuseum Ysselstein
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam
·2005 - - Alles werd anders - Centraal Museum Utrecht
·2006 - - Vriendschap! Kunstschatten uit Twents privé bezit - Rijksmuseum Twenthe Enschede
·2006 - - De helden van het circus: Appel, Koch, Israels, Chagall, Picasso, Klee ... - Teylers Museum Haarlem
·[189026] 2006 - - De helden van het circus: Appel, Koch, Israels, Chagall, Picasso, Klee ... - Teylers Museum Haarlem
·2006 - - Geeft Acht! Het militaire genre in de 19e eeuw - Gemeentemuseum Den Haag
·2007 - - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden - Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, Provinciaal Museum Drenthe Assen
·2007 - - Dwars door de stad; Stadsgezichten uit de 19e eeuw - Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2008 - - Black is Beautiful. Rubens tot Dumas - Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam
·2008 - - Jozef en Isaac Israels, vader en zoon - Gemeentemuseum Den Haag


ARTindex