Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Kromhout Cz., W. (Willem);

Geboortegegevens:

·1864 - - - geboren
- 10.05.1864
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)

Overlijdensgegevens:

·1940 - - - overleden
- 22.06.1940
- Voorburg (Gemeente Voorburg)

Naamsvarianten (zie ook):

·W. (Willem) Kromhout
·vermoedelijk W. (Willem) Kromhout Gz.

Signatuur:

·

- vermeld in:
- Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913 (-> 98)
=
  

Professie:

·architect
·meubelontwerper
·restaurateur
·tekenaar omstr. 1911

Stijlkenmerken:

·Jugendstil
·Amsterdamse School

Typering van het werk:

·tekeningen:
onderwerp: architectonische thema's

Verblijf:

·Rotterdam (Gemeente Rotterdam) vanaf 1864
·Nederlands Indië vanaf 1867
·Gouda (Gemeente Gouda) vanaf 1870
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1880
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1883 tot na 1897
·Rotterdam (Gemeente Rotterdam) omstr. 1913

Ouderlijk gezin:

·1863 - - - huwelijk
- betreft:
- Cornelis Kromhout en Hendrika Cornelia Roosa
- <*11.11.1863>
- kinderen:
·Kromhout Cz., W. (Willem)
·Kromhout, Alida Amelia
·Kromhout, Cornelis
·Kromhout, F. (Frans)
·Kromhout, J. (Johan)

- -bron:
- *web openarch.nl (raadpleegdatum 08-2018)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1910 - - Prijs Wereldtentoonstelling Brussel (medaille 1e klasse)

Gaf les aan:

·Gispen, Willem Hendrik (Willem)

Lid van / ingeschreven bij:

·1918 - - lidmaatschap van een genootschap
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)

- afgevaardigd lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*10.10.1918>
-- installatie in de 1410e ledenvergadering en toegelaten in de 1409e vergadering
- Bron:

- Wendingen 10 (42).

Activiteiten (algemeen/overig):

·1903 - - examencommissiewerk
- commissie belast met het examineren van hen, die een akte tot het geven van middelbaar onderwijs in hand- en rechtlijnig tekenen en boetseren, willen verkrijgen
- Johannes Josephus Aarts
- J. (Jan) Bubberman
- A.R. Cohen
- P. Doorn
- H. (Harm) Ellens
- P.M.A. Hermann
- C.P. Holst Gzn
- B. (Bart) van Hove
- E. Jelsma
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- J. Kuyper
- J.H.A. Mialaret
- Willem Bernardus Gerardus Molkenboer
- R.A. van de Pavert
- H.J. de Vries
- Bernard Willem Wierink
- (als)

- commissieleden
- <*1903> <->
- <*1903>
- vakgebied: boetseren
- handtekenen
- rechtlijnig teekenen
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 27-06-1903.
·1908 - - betrokken bij oprichting
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- Joseph Theodorus Johannes Cuypers
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)

- initiatiefnemers
·Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht- oprichting - 1908
·1909 - - commissiewerk
- commissie tot het bijeenbrengen van de inzendingen voor de tentoonstelling in Brussel
- A. (Arnold) Gorter
- H. (Hendrik) Haverman
- B. (Bart) van Hove
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- Albrecht Felix Reicher
- A. (Abraham) Salm
- Willem [jr] (Wim/Wilm) Steelink
- (als)

- lid bijzondere commissie Groep II (oeuvres d'art)
- <*1909>
·1910 - Wereldtentoonstelling Brussel (G)

- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 27-08-1909.
·1914 - - betrokken bij prijstoekenning
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- R. (Rien) Hack
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- Jan Ernst van der Pek
- Willem Alexander Etienne van der Pluym
- (als)

- juryleden
- beurs/prijs:
·1914 - - Prijsvraag "een museum voor Indische Kust" (1e prijs)

Activiteiten (werkzaamheden):

·opdracht
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- restauratie-architect
- Grote Kerk Gouda
·1890 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- docent
- Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- <*1890> <->
- <*na 1901>
·1901 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- leraar
- Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- <*van voor 1901>
·1908 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- directeur
- Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
- <*1908> <->
- <*1911>
·1910 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- docent bouwkunde
- Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam
- <*1910> <->
- <*1916>

Samenwerking:

·samenwerking
- Harmanus Hendrikus Baanders; W. (Willem) Kromhout Cz.

Activiteiten (als bestuurder):

·bestuurswerk
- Herman Ambrosius Jan Baanders, Hendrik Petrus [Nzn] Berlage, Joseph Theodorus Johannes Cuypers, W. (Willem) Kromhout Cz.
- Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
- Bron:

- Academie van Bouwkunst 1908-2008 (219).
·1910 - - bestuurswerk
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)
- voorzitter
- Genootschap Architectura et Amicitiae <->
- <*1910>
- Bron:

- web Stadsarchief Amsterdam -algemeen.
·1910 - - bestuurswerk
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)
- bestuurslid
- Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
- <*14.02.1910>
-- Het bestuur is op 14.2.1910 in zijn geheel afgetreden; vanaf 14.2 dus een geheel nieuw bestuur; de reden is een grote vraag, althans op dit moment ??

Objecten:

·American Hotel Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - Algemene Wereldtentoonstelling Brussel -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1935 - - Schilderstukken, tekeningen en architectuur - Voorburgsche Kunstkring

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1927 - - Thieme Becker XXI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1927 - - Nieuwe Nederlandsche ruimtekunst
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe

Meer informatie...


ARTindex