Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Barbara Elisabeth van Houten

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 9)
  
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1905 - - Women painters of the world, from the time of Caterina Vigri, 1413-1463, to Rosa Bonheur and the present day (-> 275)


- cover
  
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1924 - - Thieme Becker XVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - Barbara van Houten
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1985 - - Grafiek in Nederland, 19e eeuw
·1987 - - Vrouwenwerk Damesarbeid (-> afb. 3 - plattegrond tentoonstelling)


ARTindex