Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Philip Zilcken

Geboortegegevens:

·1857 - - - geboren
- 21.04.1857
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1930 - - - na kort ziekbed overleden
- 03.10.1930
- Villefranche

-

----
  

Identiek met (zie ook):

·Philippe Charles Louis Zilcken

Adres:

·Bezuidenhout 453, 's-Gravenhage van voor 1911 tot na 1921

Afbeelding:

·


- portretfoto kunstenaar
- <*1902>
  

Signatuur:

·
  
·

- vermeld in:
- documentatie van het Rijksmuseum Amsterdam
- vermeld op:
- Gravende boerin bij kalf
  
·

- vermeld in:
- Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave (-> 173)
  

Professie:

·graficus
·schilder
·schrijver over kunst
·secretaris der koningin
·tekenaar

Typering van het werk:

·fotografie:
onderwerp: portret
voorbeeld:
  
·gravures
·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: Arabische mensen; dieren; landschap; Marokko; stadsgezichten; stillevens
stijl: impressionisme
·grafiek:
techniek: droge naald; etstechniek; lithografie
info:
- Zilcken was een goede reproductie-etser, vooral naar het werk van Matthijs Maris
voorbeeld:
  

Studiereizen:

·Algiers (Algerije)
·Nice (Alpes Maritimes)
·Paris (Paris (dép.))
·Algiers (Algerije) 1883
·België 1893
·België 1894
·Venezia (Provincia di Venezia) 1895

Meer informatie...

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1909 tot na 1921
·Zuid-Frankrijk (Frankrijk)

Bevriend met:

·Veth, J.P. (Jan)
·Witsen, W. (Willem)

Gebeurtenis:

·1856 - - - huwelijk
- betreft:
- Hélène Lambertina Hazeur en P. (Philip) Zilcken
- <*1856>
- kinderen:
·Zilcken, Renée Hélène Laure
·1906 - - - huwelijk
- betreft:
- Henriette Wilhelmina (Jetty) van Baak en P. (Philip) Zilcken
- <*1906>

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1883 - - Prijs Internationale tentoonstelling Amsterdam (zilveren medaille)
·1889 - - Eervolle vermelding Tentoonstelling Paris

Opleiding:

·- docent: K. (Karel) Klinkenberg
- leerling: P. (Philip) Zilcken
·- opleiding: Stedelijk Gymnasium Den Haag
- leerling: P. (Philip) Zilcken
·- docent: A. (Anton) Mauve
- leerling: P. (Philip) Zilcken
·1876 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1876
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: P. (Philip) Zilcken

Gaf les aan:

·Alff, Paulus Nicolaas (Paul) van
·Bauer, M. (Marius).- etsen- <*1889>
·Berch van Heemstede, M. (Maria) van den.
·Boon, J. (Jan).- <*1893>- <*1898>
·Broeckman - Klinkhamer, A. (Adrienne).
·Clant van der Mijll, Marie Constance Antoinette.
·Cohen Stuart, B. (Bertha).

Meer informatie...

Bijdrage aan:

·Les Maris : Jacob, Matthijs, Willem
·1893 - - Peintres hollandais modernes : J. Israëls, J.M. et W. Maris, A. Mauve, J. Bosboom
·1900 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1903 - - Elsevier's Maandschrift deel XXVI
·1905 - - Catalogus der schilderijen, teekeningen, etsen en kunstvoorwerpen

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- P. (Philip) Zilcken
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1885 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- P. (Philip) Zilcken
- Nederlandsche Etsclub
- <*1885>
·1893 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- P. (Philip) Zilcken
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1893> <->
- <*na 1921>
- Bron:

- 3804; 5589
·1908 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- P. (Philip) Zilcken
- (als)

- membre effective
- Hollandsche Teeken Maatschappij
- <*voor 1908>
- Bron:

- 201629

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij tentoonstelling
- P. (Philip) Zilcken
- (als)

- curator
·1910 - IX Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia, Jozef Israëls (S)
·eretentoonstelling
- P. (Philip) Zilcken
·1928 - Ph. Zilcken (S)
·organisatie van tentoonstelling
- P. (Philip) Zilcken
- (als)

- speciale commisaris
-- commissaris voor de Nederlandse grafici
·1895 - 1. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Aquaforti Olandesi (G)
·1886 - - groepsfoto kunstenaars

-


- groepsfoto
- <*1886>

- M. (Marius) Bauer
- Jan Pieter (Jan) Veth
- P. (Philip) Zilcken
- <*1886>
- thema: bij Mouton in Den Haag
- Bron:

- De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
  
·1908 - - studiereis
- Algerije
- P. (Philip) Zilcken
- <*1908>

Activiteiten (werkzaamheden):

· werkzaamheden bij krant/tijdschrift/uitgeverij
- functie: redacteur
- P. (Philip) Zilcken -> - 1896 -> tot 1905
- Elsevier's Geillustreerd Maandschrift
·1909 - - betrokken bij oprichting
- (als) oprichters
- N.J. Boon
- A. Enthoven
- F.B. Enthoven
- Gerardus Offermans
- J.P. van Tienhoven
- P. (Philip) Zilcken
·oprichting van een vennootschap; 1909; Kunstaardewerkfabriek St.-Lukas Utrecht
vennootschap met een kapitaal van 125.000,00 gulden;
·1909 - - werkzaamheden in atelier
- functie: artistiek leider
- Kunstaardewerkfabriek St.-Lukas Utrecht
- P. (Philip) Zilcken -> - 1909
- *bron:
- *Het nieuws van den Dag - 1909-01-18 (11)

Activiteiten (als bestuurder):

· bestuurswerk
- functie: bestuurslid
- bij: (Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag) ->
- P. (Philip) Zilcken
·1893 - - bestuurswerk
- functie: secretaris
- Nederlandsche Etsclub ->
- P. (Philip) Zilcken -> - voor 1893
- *bron:
- *Delpher Kranten (raadpleegdatum 28-10-2015)
·1896 - - bestuurswerk
- functie: voorzitter
- Haagse Kunstkring (1e afdeling) ->
- P. (Philip) Zilcken -> - 1896 -> tot 1896

Objecten:

·Gravende boerin bij kalf
· (Rijksmuseum Amsterdam)- Gravende boerin bij kalf
  
·Paul Verlaine


- © P. (Philip) Zilcken
- kunstenaarsportret
- Paul Verlaine
  

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (solo):

·1899 - - proefdrukken van etsen --
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1913 - - werken van Ph. Zilcken 1883-1913 --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
  
·1928 - - Ph. Zilcken --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Presentaties (overige presentaties):

·1881 - - Salon de 1881 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
  
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1887 - - Les XX Bruxelles - Musée d'Art Moderne Bruxelles, Société des Vingts Bruxelles
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
  
·1891 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Nederlandsche Etsclub, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1893 - - Blanc et Noir, de Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
·1895 - - 1. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Aquaforti Olandesi - La Biennale di Venezia

Meer informatie...

Bronnen:

·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1905 - - Hollandsche teekenaars van dezen tijd (-> 96)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> nummer 125, 212-213)


- cover catalogus
  
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911

Meer informatie...


ARTindex