Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Hendricus van de Sande Backhuyzen

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839 (-> bladzijde 24* en 31)
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel (-> 3)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1870 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio (-> bladzijde 3)
·1878 - - Allgemeines Künstler-lexikon [II]
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1906 - - Niederländisches Künstler-Lexicon I A-K
·1908 - - Thieme Becker II - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1927 - - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VII, 1927
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 10)
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - De Romantische Schilderkunst in de Nederlanden
·1957 - - De Romantische School
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1976 - - Die grosse Enzeclopedie der Malerei
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1977 - - Internationales Handbuch aller Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts
·1981 - - Schilders in Oosterbeek
·1992 - - AKL VI, Allgemeines Künstlerlexikon
·1993 - - Vijf eeuwen landschap


- omslag catalogus
  
·1997 - - Hendrikus, Gerardine en Julius van de Sande Bakhuyzen : een Haagse schildersfamilie uit de negentiende eeuw


ARTindex