Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Anthonius Philippus Derkzen van Angeren

Bronnen:

·1905 - - Middelburgsche courant 26-07-1905
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 45)


- cover catalogus
  
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Thieme Becker IX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1946 - - Holland Schildert
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1969 - - Arte gráfico holandés del siglo XX (1 parte)
·1969 - - Nederlandse grafiek van deze eeuw (1)
·[62698] 1969 - - La gravure originale néerlandaise au 20e siècle
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - The Dictionary of British Artists 1880-1940
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Internationales Handbuch aller Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1992 - - AKL IV, Allgemeines Künstlerlexikon
·1995 - - Katwijk in de schilderkunst
·2001 - - Dordrechts Museum Bulletin 2001.3
·2003 - - Royal Delft; a guide to De Porceleyne Fles


ARTindex