Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Gogh, Vincent Willem (Vincent) van;

Bronnen:

·documentatie van het Nederlands Foto Instituut
·Vincent van Gogh in het Noordbrabants Museum
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1901 - - Exposition d'oeuvres de Vincent van Gogh
·1905 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh
·1907 - - Salon des beaux arts d'Ostende (-> 25)
·1908 - - Cent tableaux de Vincent van Gogh
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunnde und Künstler (-> no 1-125)


- pdf Duits
  
·1913 - - International Exhibition of Modern Art (-> 37, 43)


- pdf Engels
  
·1913 - - International Exhibition of Modern Art [gedigitaliseerde catalogus]


- pdf Engels
  
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1914 - - Catalogus der tentoonstelling van teekeningen door Vincent van Gogh uit de verzameling van mevrouw J. van Gogh-Bonger en den heer V.W. van Gogh
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1921 - - Thieme Becker XIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Catalogue of an exhibition of works by Vincent van Gogh
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1928 - - L' oeuvre de Vincent van Gogh : catalogue raisonné
·1929 - - Vincent van Gogh
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten [niet-geïllustreerd]
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten [geïllustreerd]
·1931 - - Catalogus Vincent van Gogh : werken uit de verzameling van Ir. V.W. van Gogh in bruikleen afgestaan aan de Gemeente Amsterdam [geïllustreerd]
·1931 - - Catalogus Vincent van Gogh [niet-geïllustreerd]
·1932 - - Tentoonstelling van schilderijen door Vincent van Gogh, J.B. Jongkind, Floris Verster
·1939 - - Art in our time
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1945 - - Vincent van Gogh : een documentaire tentoonstelling
·1945 - - Den Haag eert de Nederlandsche schilders van de 19e eeuw
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1949 - - In het zand gefixeerd : beschouwingen over Nederlandse beeldende kunstenaars
·1949 - - Expressionisme : Van Gogh tot Picasso [geïllustreerd]
·1950 - - Impressionists and Symbolists
·1951 - - Rembrandt, Hokusai, van Gogh
·1952 - - Rembrandt, Hokusai, Van Gogh
·1952 - - Lives of famous French painters : from Ingres to Picasso
·1957 - - Wie sie einander sahen : moderne Maler im Urteil ihrer Gefährten
·1957 - - Expressionisten
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1958 - - The complete letters of Vincent van Gogh : with reproductions of all drawings in the correspondence
·1960 - - 3 ages = 3 leeftijden = 3 Alter : Monet, Van Gogh, Kandinsky, Nolde, Bonnard, Matisse, Mondriaan, Malewitch, Klee, Rodin
·1963 - - Keuze van tekeningen
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1966 - - Van Gogh
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
  
·1967 - - Die Eremitage in Leningrad
·1970 - - L' oeuvre : catalogue raisonné : Ouvrage accompagné de la reproduction de plus de 1600 tableaux, dessins, aquarelles et gravures du maître
·1970 - - The works of Vincent van Gogh : his paintings and drawings
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections du Stedelijk Museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Schilderijen van het Rijksmuseum Kröller - Müller
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections dus Stedelijk museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1972 - - André Boger en zijn kunstenaars-vrieden, Redon-Bernard-Van Gogh
·1973 - - Vincent: Bulletin of the Rijksmuseum Vincent van Gogh
·1973 - - Vincent van Gogh, schilderijen en tekeningen
·1976 - - Prints and drawings
·1976 - - Collectie van Baaren
·1977 - - Licht door kleur; Nederlandse luministen
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - De schok van het nieuwe: kunst in het tijdperk van verandering
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1982 - - La succession de l'impressionnisme : 1880 - 1900
·1983 - - Luther und die Folgen für die Kunst
·1983 - - Paul Gauguin : 45 lettres à Vincent, Theo et Jo van Gogh
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1986 - - Films on art
·1988 - - Joseph Roulin: de postbode van Van Gogh
·1989 - - Uit de collectie [Stedelijk Museum Amsterdam]
·1989 - - Open mind (Gesloten circuits - Circuiti chiusi); hommage aan Vincent
·1989 - - A survey of the collection
·1989 - - Wereld van Van Gogh (1853 - 1890)
·1990 - - Vincent van Gogh
·1990 - - De Wereld van Van Gogh: fotografie Emmy Andriesse
·1990 - - In relatie tot Van Gogh : fotografie van tijdgenoten = In relation to Van Gogh : photographie by contemporaries
·1990 - - Vincent van Gogh en de moderne kunst
·1990 - - Vincent van Gogh in Amsterdam
·1990 - - Een feest van kleur
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in : schilderijen 1860-1925, collectie Stedelijk Museum
·1992 - - Die grossen Sammlungen Tl. 1: The Museum of Modern Art, New York/ von Cézanne bis Pollock
·1993 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer/herfst 1993
·1993 - - Aperçu de la collection
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1994 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer & najaar 1994
·1995 - - Het huis van nu, waar de toekomst is : een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam 1895-1995
·1995 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer 1995
·1995 - - Site for the future : a short history of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana : Opere su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Bildführer Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts Von der Heydt - Museum Wuppertal
·1996 - - Manet bis van Gogh : Hugo von Tschudi und der Kampf um die Moderne
·1997 - - Joie de vivre
·1997 - - Schemering - tussen licht en donker
·1997 - - Master drawings in the Los Angeles County Museum of Art
·1997 - - Zielespiegel : bij wijze van catalogus
·1997 - - L' Arte del XX secolo : dalla collezione dello Stedelijk Museum di Amsterdam = Art of the 20th century : from the collection of the Stedelijk Museum di Amsterdam
·1997 - - Flemish and Dutch painting : from van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian to contemporary artists
·1997 - - Art in the 20th century : from Cézanne and Van Gogh to the present, collection from the Stedelijk Museum Amsterdam
·2000 - - Rond 1900 : kunst op papier in Nederland
·2000 - - The triumph of French painting : Ingres to Matisse
·2003 - - Gogh Modern : Vincent van Gogh and contemporary art
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2003 - - Gogh Modern : Vincent van Gogh en de hedendaagse kunst
·2003 - - De keuze van Vincent : Van Goghs Musée imaginaire
·2004 - - Chefs-d'oeuvre de la Phillips Collection Washington
·2005 - - De Haagse School en de jonge Van Gogh
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Van Gogh tekenaar : de meesterwerken
·2005 - - Vincent van Gogh : the drawings
·2005 - - Favorieten van museum de fundatie
·2005 - - Gauguin, Van Gogh : l'avventura del colore nuovo
·2005 - - Van Gogh in context : collection from the Van Gogh Museum, Amsterdam and the Kröller-Müller Museum, Otterlo
·2005 - - Crossart: Van Gogh bis Beuys/Van Gogh tot Beuys
·2006 - - Vincent van Gogh en het Expressionisme
·2007 - - The drawing book: a survey of drawing: the primary means of expression
·2007 - - Paula Modersohn - Becker und die Kunst in Paris um 1900-Von Cézanne bis Picasso
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
·2009 - - Musée de Grenoble: La saison 2009>2010
·2014 - - Monet, Gauguin, van Gogh ... Inspiration Japan (-> 123, 20, 10, 223, 219)
·2015 - - Meisterzeichnungen, 100 Jahre Grafische Sammlung (-> 122)
·2017 - - Groninger Museum Magazine 2017


ARTindex