Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Corneille Henri Dee

Geboortegegevens:

·1862 - - - geboren
- 20.04.1862
- Leiden (Gemeente Leiden)

Overlijdensgegevens:

·1935 - - - overleden
- 20.05.1935
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Professie:

·aquarellist
·beeldend kunstenaar
·conrector
·leraar klassieke talen

Titulatuur:

·dr

Technieken:

·grafische technieken
·lithografie

Typering van het werk:

·aquarellen:
onderwerp: bloemen

Verblijf:

·Leiden (Gemeente Leiden)
·Gorinchem (Gemeente Gorinchem) omstr. 1911
·Den Haag (Gemeente Den Haag) vanaf 1919

Opleiding:

·- docent: S. (Simon) Moulijn
- leerling: Corneille Henri Dee

Lid van / ingeschreven bij:

·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Corneille Henri Dee
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1905>
- Bron:

- 5923
·1909 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Corneille Henri Dee
- (als)

- buitenlid; gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1909> <->
- <*na 1911>
- Bron:

- 5589

Objecten:

·onbekende titel
· (Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden)

Presentaties (solo):

·1917 - - Dee --
Leidse Kunstgenootschap De Sphinx

Presentaties (overige presentaties):

·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst: Leiden en omgeving 1890 - 1940 - Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden

Bronnen:

·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 53)
·1946 - - Holland Schildert
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950

Meer informatie...


ARTindex