Documentatie van
Beeldende Kunst in Zuid-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Lopes Suasso, A. (Abraham);

Geboortegegevens:

·1855 - - - geboren
- 03.02.1855
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1927 - - - overleden
- 1927

Adres:

·Villa Interlaken, Hilversum vanaf mei 1886
·2e van den Boschstraat 3, Den Haag van voor 1911 tot na 1921

Professie:

·schilder

Titulatuur:

·jonkheer

Onderwerp:

·landschap

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Hilversum (Gemeente Hilversum) omstr. 1886
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van 1888 tot na 1921

Gebeurtenis:

·1878 - - - huwelijk
- betreft:
- R. (Rebecca) Henriques de Castro en A. (Abraham) Lopes Suasso
- <*1878>
- kinderen:
·Lopes Suasso, C. (Coline)

Ouder van:

·Céline Elisabeth Emma (Céline) Lopes Suasso (*1882)

Opleiding:

·- docent: Paul Joseph Constantin Gabriël
- leerling: A. (Abraham) Lopes Suasso
·- docent: W. (Willem) Maris
- leerling: A. (Abraham) Lopes Suasso
·- docent: H. (Henri) Teixeira de Mattos
- leerling: A. (Abraham) Lopes Suasso
· kunstvorming
- opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: A. (Abraham) Lopes Suasso

Lid van / ingeschreven bij:

·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (Abraham) Lopes Suasso
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1900> <->
- <*na 1921>
- Bron:

- 3804; 5589
·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (Abraham) Lopes Suasso
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1906>
- Bron:

- 5926; 68900

Presentaties (overige presentaties):

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Bronnen:

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921

Meer informatie...


ARTindex