Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe

Reageren.      Zoek opnieuw.

Froukje Aukesdr Wartena

Geboortegegevens:

·1855 - - - geboren
- 28.07.1855
- Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)

Overlijdensgegevens:

·1933 - - - overleden
- 14.04.1933
- Laren NH (Gemeente Laren)

Adres:

·Acaciastraat 36, Den Haag (NL) omstr. 1921

Professie:

·etser
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: boerenwoningen; buitenwijken; dorpsgezichten; duingezichten; huizen; interieurs; landschap; sneeuwgezichten; stadsgezichten; weiden
voorbeeld:


 

Verblijf:

·Akkrum (Gemeente Boarnsterhim)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Blaricum (Gemeente Blaricum) 1894
·Rolde (Gemeente Aa en Hunze)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) tot 1900
·Utrecht (Gemeente Utrecht) tot 1901
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1902

Meer informatie...

Opleiding:

·- docent: Johannes Henderikus Egenberger
·1881 - -
- na 1881
- opleiding: 1 van de 2 Museumscholen in Amsterdam
- leerling: Froukje Aukesdr (Froukje) Wartena
- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1883 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1883 tot 1890
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Froukje Aukesdr (Froukje) Wartena
·docent: J.R. de Kruyff
·docent: G. (George) Sturm
·1888 - - avondcursus, kunstvorming
- 1888 tot 1889
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Froukje Aukesdr (Froukje) Wartena
·docent: F. (Ferdinand) Oldewelt

Lid van / ingeschreven bij:

·1894 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Froukje Aukesdr (Froukje) Wartena
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1894>
·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Froukje Aukesdr (Froukje) Wartena
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1905>

Presentaties (overige presentaties):

·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en Beeldhouwwerken vervaardigd door leden der Maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure

Meer informatie...
ARTindex