Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe

Reageren.      Zoek opnieuw.

Een halve eeuw 'de Ploeg' 1918-1968

Classificatie:

·catalogi (NBC 06.14)
·overzichtswerken beeldende kunst

d.d.:

·1968

Uitgegeven door:

·Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg

Publicatieplaats:

·Groningen (NL)

Personen (vermeld in deze bron):

·Alkema, Wobbe
  
·Allersma, Ties
·Dozy, Reinhart
  
·Eelsingh, Stien
·Heerikhuizen, Turi van
·Meijer, Jan
·Reinders, W.F.

Meer informatie...
ARTindex