Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe

Reageren.      Zoek opnieuw.

Henk Melgers

Bronnen:

·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1927 - - Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" : catalogus der tentoonstelling van teekeningen, grafiek en beeldhouwwerk
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1928 - - De Onafhankelijken
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1930 - - Socialistische kunst heden


- cover catalogus
  
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - Kunst S.O.S. : crisistentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek, beeldhouwwerken enz.
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1934 - - De Onafhankelijken
·1935 - - De Onafhankelijken
·1935 - - De Onafhankelijken : tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek
·1936 - - De Onafhankelijken
·1936 - - Tentoonstelling Maatschappij Rembrandt
·1936 - - De Onafhankelijken : voorjaar 1936
·[68326] 1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1937 - - De Onafhankelijken 1912-1937
·1937 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van de Maatschappij Rembrandt
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Catalogus der tentoonstelling van de Maatschappij "Rembrandt"
·1939 - - Onze kunst van heden
·[68298] 1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1939 - - Maatschappij Rembrandt : catalogus
·1939 - - De Onafhankelijken
·1940 - - De Onafhankelijken : najaarstentoonstelling 1940
·1940 - - Maatschappij Rembrandt
·1941 - - De Onafhankelijken : najaarstentoonstelling 1941
·1941 - - Maatschappij Rembrandt
·1941 - - Maatschappij Rembrandt : catalogus
·1942 - - De Onafhankelijken : voorjaarstentoonstelling 1942
·1942 - - Maatschappij Rembrandt : tentoonstelling 1922 - 1942
·1943 - - Maatschappij Rembrandt
·1943 - - De Onafhankelijken : najaarstentoonstelling 1943
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1944 - - De Onafhankelijken : voorjaarstentoonstelling 1944
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu
·1949 - - De Onafhankelijken : catalogus tentoonstelling
·1949 - - Maatschappij Rembrandt
·1951 - - Catalogus van werken der leden van de Amsterdamse schildersgroep A'51
·1953 - - Stuwing : tentoonstelling van schilderijen en tekeningen
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1957 - - De Stuwing
·1963 - - Catalogus Gemeentelijk Kunstbezit Amstelveen
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1987 - - Jaarverslag Groninger Museum 1983-1984
·1993 - - Beeldend Nederland
·1998 - - De Ploeg : 1 op 1, 15 auteurs over 15 schilders
·2003 - - Bezield met meer of minder moderne geest/ each, to some extend, imbued with a modern spirit
·2003 - - Ekke A. Kleima, George G. Martens, Henk Melgers, Alida J. Pott, Jannes de Vries : 'bezield met meer of minder moderne geest' = 'each, to some extend, imbued with a modern spirit'
·2008 - - Groninger Expressionisten/Groningse Expressionisten
ARTindex