Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe

Reageren.      Zoek opnieuw.

Henk Melgers

Lid van / ingeschreven bij:

·1925 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Henk) Melgers
- (als)

- werkend lid
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
- <*voor 1925>
·1926 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Henk) Melgers
- Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
- <*1926>
·1930 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Henk) Melgers
- Socialistische Kunstenaarskring
- <*voor 1930>
·1938 - - lidmaatschap van een kunstgenootschap
- H. (Henk) Melgers
- (als)

- lid-kunstenaar
- Maatschappij Rembrandt
- <*voor 1938>
- Bron:

- Maatschappij Rembrandt.
·1944 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Henk) Melgers
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam
- <*omstr. 1944>
·1951 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Henk) Melgers
- (als)

- werkend lid
- Amsterdamse Schildersgroep A '51
- <*1951>
- Bron:

- Catalogus van werken der leden van de Amsterdamse schildersgroep A'51.
·1969 - - lidmaatschap van een belangenorganisatie
- H. (Henk) Melgers
- Federatie van B.B.K.
- <*omstr. 1969>
·1969 - - lidmaatschap van een kunstenaarsgroep
- H. (Henk) Melgers
- Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing
- <*omstr. 1969>
ARTindex