Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tamine Groeneveld

Geboortegegevens:

·1871 - - - geboren
- 15.10.1871
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Overlijdensgegevens:

·1938 - - - overleden
- 04.03.1938
- Zandvoort (Gemeente Zandvoort)

Identiek met (zie ook):

·Thamine Henriette Bartholda Jacoba Groeneveld
·T.H.B.J. Tadama - Groeneveld

Professie:

·schilder

Onderwerp:

·zeegezichten
·landschap
·bloemen
·strandgezichten

Verblijf:

·Heelsum (Gemeente Renkum) tot 1894
·Egmond aan den Hoef (Gemeente Bergen NH) tot 1907
·Katwijk aan Zee (Gemeente Katwijk) 1907-1916
·Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal) tot omstr. 1930
·Zandvoort (Gemeente Zandvoort) vanaf omstr. 1930

Gebeurtenis:

·1894 - - - huwelijk
- betreft:
- T. (Tamine) Groeneveld en Fokko (Fokke) Tadema
- <*1894>

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1912 - - zilveren medaille tentoonstelling Arnhem

Opleiding:

·- docent: Sieger (Sieger Jan) Baukema
- leerling: T. (Tamine) Groeneveld
·- docent: Willem Adriaan (Willem) van Konijnenburg
- leerling: T. (Tamine) Groeneveld

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Tamine) Groeneveld
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Tamine) Groeneveld
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1906>

Presentaties (solo):

·1908 - - Thamine Tadema-Groeneveld --
Caramelli & Tessaro Utrecht

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1898 - - Salon de 1898 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
·1902 - - Salon de 1902 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1938 - - Thieme Becker XXXII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart

Meer informatie...
ARTindex