Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Leendert Bolle

Presentaties (overige presentaties):

·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
  
·1926 - - ledententoonstelling - Teekengenootschap Pictura Dordrecht
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - Vandaag en Morgen - Vandaag en Morgen Rotterdam
·1928 - - de werkers - de Werkers, Volksuniversiteit Den Haag
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1931 - - ledententoonstelling - Kunstenaarssociëteit Rotterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1933 - - S.O.S. - Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam, Nederlandsch Kunstverbond (Afdeeling Rotterdam)
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen - Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - moderne toegepaste religieuze kunst - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Golden Gate International Exposition, Contemporary Art -
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland - Gemeentemuseum Arnhem [1]
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
ARTindex