Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Xeno Münninghoff

Geboortegegevens:

·1873 - - - geboren
- 25.08.1873
- Deventer (Gemeente Deventer)

Overlijdensgegevens:

·1944 - - - overleden
- 31.10.1944
- Barneveld (Gemeente Barneveld)

Identiek met (zie ook):

·Xeno Augustus Franciscus Ludovicus Münninghoff

Adres:

·'t Landhuis aan de Bato'sweg, Oosterbeek vanaf omstr. 1920

Abusievelijke naam:

·X. (Xeno) Müninghoff
·Xeno Münninghof

Professie:

·graficus
·grafoloog
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie
stijl: naturalisme
·schilderijen:
materiaal: olieverf
onderwerp: boerenhoeven; bosgezichten; figuren; heidegezicht; landschap; Veluwse landschappen
stijl: naturalisme

Verblijf:

·Deventer (Gemeente Deventer) 1873-1892
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1892-1896
·Heelsum (Gemeente Renkum) van voor 1901 tot na 1903
·Katwijk aan Zee (Gemeente Katwijk)
·Doorwerth (Gemeente Renkum)
·Renkum (Gemeente Renkum) omstr. 1911
·Oosterbeek (Gemeente Renkum) van voor 1922 tot 1944

Gebeurtenis:

·1906 - - - huwelijk
- betreft:
- X. (Xeno) Münninghoff en Mathilda Jacoba (Tilly) van Vliet
- <*03.12.1906>

-


- © Museum Veluwezoom

----
  

Beurzen/prijzen (toegekend):

·Orde van Oranje Nassau (ridder)
·1910 - - gouden medaille Utrechtse tentoonstelling voor Kunst, Handel en Nijverheid

Opleiding:

·1890 - -
- 1890 tot 1892
- docent: A. (Arend) Hijner
- leerling: X. (Xeno) Münninghoff
·1894 - - kunstopleiding
- 1894 tot juli 1896
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: X. (Xeno) Münninghoff
- vakgebied: handtekenen
- met diploma
- opmerkingen:
- 1894: de lessen van de cursus 1894-1895 vangen aan den 4en september
- 1894: toegelaten tot de 2e klasse (19 van de 22 kandidaten)
- 1896: leerling heeft diploma behaald met een gratificatie van ƒ100,00
- 1894: leerling toegelaten tot de 2e klasse Afdeling A (afdeling A = handtekenen)
- bron over opleiding:
- Algemeen Handelsblad 19-07-1896
- Het nieuws van den dag (kleine courant) dd 12-07-1894 dag

Gaf les aan:

·Booy, Adrienne Johanna de.
·Jakma, A. (Anton).
·Londen, Bernard Herman Anton (Ben) van.
·Oosten Slingeland, T. (To) van.- schilderen

Lid van / ingeschreven bij:

·- X. (Xeno) Münninghoff
- Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars
·1907 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- X. (Xeno) Münninghoff
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1907> tot
- <*na 1921>
·1907 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- X. (Xeno) Münninghoff
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1907> tot
- <*na 1940>
·1927 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- X. (Xeno) Münninghoff
- Genootschap Artibus Sacrum Arnhem
- <*omstr. 1927>

Activiteiten (werkzaamheden):

·1897 - -
- functie: directeur
- Gemeentelijke Vaktekenschool Oosterbeek
- X. (Xeno) Münninghoff -> - oktober 1897 -> tot 31.03.1938

Activiteiten (als bestuurder):

· bestuurswerk
- functie: bestuurslid
- Genootschap Artibus Sacrum Arnhem ->
- X. (Xeno) Münninghoff
· bestuurswerk
- functie: secretaris
- bij: (Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum) ->
- X. (Xeno) Münninghoff

Objecten:

·weidelandschap
·album 1923

Presentaties (overige presentaties):

·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Pictura Veluvensis - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - schilderijen en beeldhouwwerken - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1907 - - Pictura Veluvensis - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum

Meer informatie...

Bronnen:

·1896 - - Algemeen Handelsblad 19-07-1896
  
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure

Meer informatie...
ARTindex