Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gerrit Willem van Blaaderen

Bronnen:

·1899 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 9de jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen enz.
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus van schilder- en beeldhouwwerken
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1918
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1923
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1924
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1926 - - G.W.van Blaaderen
·1926 - - Elsevier's Jaargang 36 Deel 71
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1943 - - In en om de Bergensche School
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - De Bergense School
·1976 - - Schilderslexicon
·1979 - - Najaarstentoonstelling Fijnaut 1979
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1993 - - Klassiek Modernen: 1900-1940
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
·1995 - - AKL XI, Allgemeines Künstlerlexikon
·2000 - - De vroege geschiedenis van het kunstenaarsdorp Bergen
·2002 - - Christie's Twentieth Century Art, including Belgian art
·2006 - - Moderne kunst 1900 - 1955 uit de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar
ARTindex