Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hendrikus Jan Jansen van Galen

Geboortegegevens:

·1871 - - - geboren
- 13.05.1871
- Arnhem (Gemeente Arnhem)

Overlijdensgegevens:

·1949 - - - overleden
- 12.07.1949
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Identiek met (zie ook):

·Driekus Jansen van Galen

Professie:

·beeldhouwer
·houtsnijder

Materiaal:

·brons

Typering van het werk:

·ontwerp van gebruiksvoorwerpen
·gebruiksaardewerk

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem) tot 1895
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1896

Lid van / ingeschreven bij:

·1935 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hendrikus Jan Jansen van Galen
- (als)

- lid - kunstenaar
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- <*voor 1935>

Activiteiten (werkzaamheden):

·1928 - - werkzaamheden in atelier
- Plateelbakkerij Zuid-Holland Gouda NV
- Hendrikus Jan Jansen van Galen -> - omstr. 1928

In collectie:

·Kunstnijverheidshuys Amsterdam vanaf 1921

Presentaties (overige presentaties):

·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid - Maatschappij voor Beeldende Kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : catalogus 1921
·1921 - - Leeuwarder Courant 16-09-1921
  
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers : catalogus
·1922 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der Vereeniging

Meer informatie...
ARTindex