Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Arnold Hendrik Koning

Geboortegegevens:

·1860 - - - geboren
- 02.04.1860
- Wedde Winschoten

Overlijdensgegevens:

·1945 - - - overleden
- 20.01.1945
- Barneveld (Gemeente Barneveld)

Adres:

·Kasteel de Burcht, Wedde vanaf 1860
·Bakkersweg 87, Voorthuizen vanaf 1920

Afbeelding:

·


- <*1895>
- vader en zoon
  

Professie:

·etser
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek
·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: landschap
stijl: post-impressionistisme

Verblijf:

·Wedde (Gemeente Bellingwedde) vanaf 1860
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1880-1885
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1886
·Paris (Paris (dép.)) 1886-1889
·Katwijk aan Zee (Gemeente Katwijk) 1887
·Dordrecht (Gemeente Dordrecht) 1888
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1889-1893

Meer informatie...

Contact met:

·T. (Theo) van Gogh
·Vincent Willem (Vincent) van Gogh

Gebeurtenis:

·1893 - - - huwelijk
- betreft:
- Maria Catharina (Marietje) Heely en Arnold Hendrik Koning
- <*1893>
- kinderen:
·Koning, Sara Margaretha (Sara)
·1918 - - - huwelijk
- betreft:
- Diedrika Johanna Hopster en Arnold Hendrik Koning
- <*omstr. 1918>

Broer/Zus van:

·Edzard Willem (Edzard) Koning (*1869)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1886 - - Pensionaire
·1904 - - St.-Louis wereldtentoonstelling bronzen medaille

Opleiding:

· tot omstr. 1879
- opleiding: Gymnasium Winschoten
- leerling: Arnold Hendrik Koning
·1880 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1880 tot 1885
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Arnold Hendrik Koning
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
·docent: A. (August) Allebé
·docent: S. (Sybrand) Altmann
·docent: B. (Barend) Wijnveld

- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (bijlage F)
·1889 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1889
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Arnold Hendrik Koning

Lid van / ingeschreven bij:

·1894 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Arnold Hendrik Koning
- (als)

- buitenlid; gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1894> tot
- <*na 1911>
·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Arnold Hendrik Koning
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1905> tot
- <*na 1914>
·1912 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Arnold Hendrik Koning
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*voor 1912>

Objecten:

·nagelaten werk

Presentaties (overige presentaties):

·1903 - - 4e groepententoonstelling Pulchri - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1903 - - Pictura Veluvensis - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - schilderijen en beeldhouwwerken - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex