Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Theo Colenbrander

Geboortegegevens:

·1841 - - - geboren
- 31.10.1841
- Doesburg (Gemeente Doesburg)

Overlijdensgegevens:

·1930 - - - overleden
- 28.05.1930
- Laag-Keppel (Hummelo en Keppel)

Identiek met (zie ook):

·Theodoor Christiaan Adriaan Colenbrander

Professie:

·architectonisch vormgever
·fabrikant van aardewerk
·kunstnijveraar
·plateelbakker
·sierkunstenaar

Typering van het werk:

·keramische werken:
(kaststellen; vazen)
materiaal: geglazuurd aardewerk
info:
- Vanaf 1917 richtte de kunstenaar zich geheel op keramiek.
voorbeeld:


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- kaststel
  
·decoratieve tekeningen
·tapijt-ontwerpen:
inspiratiebron: de natuur; Oosterse cultuur
info:
- De wollen tapijten werden in de fabriek op weefgetouwen geknoopt. Dit knopen met de hand was vrouwenwerk. Op een stramien van een ketting en inslag werden de knopen (meestal de zgn Perzische knoop) tussen de draden gelegd.

Verblijf:

·Amersfoort (Gemeente Amersfoort)
·Den Haag (Gemeente Den Haag)
·Deventer (Gemeente Deventer)
·Doesburg (Gemeente Doesburg)
·Oosterbeek (Gemeente Renkum)
·Paris (Paris (dép.)) omstr. 1867
·Paris (Paris (dép.)) omstr. 1884

Meer informatie...

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1924 - - Orde van Oranje Nassau (ridder)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)

Opleiding:

·- docent: Lucas Hermanus Eberson
- leerling: T. (Theo) Colenbrander
- vakgebied: architectonische vormgeving

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Theo) Colenbrander
- Hollandsche Teeken Maatschappij
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Theo) Colenbrander
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Theo) Colenbrander
- (als)

- erelid
- Haagse Kunstkring Den Haag
- <*20.07.1893>

Activiteiten (algemeen/overig):

·samenwerkingsverband van kunstenaars
- T. (Theo) Colenbrander
- Willem (Wim) van Ham
- (als)

- decorateur van aardewerk
- Plateelfabriek Rozenburg Den Haag
- Bron:

- Van decor naar design.

Activiteiten (werkzaamheden):

· werkzaamheden bij ontwerpbureau
- functie: leerling architect
- Architectenbureau L.H. Eberson Arnhem
- T. (Theo) Colenbrander
·1884 - - werkzaamheden in atelier
- functie: ontwerper
- Plateelfabriek Rozenburg Den Haag
- T. (Theo) Colenbrander -> - 1884 -> tot 1889
·1889 - - werkzaamheden in atelier
- Plateelbakkerij Zuid-Holland Gouda NV
- T. (Theo) Colenbrander -> - 1889
·1889 - - werkzaamheden in loondienst
- functie: tapijtontwerper
- Tapijtfabriek Garjeanne Amersfoort
- T. (Theo) Colenbrander -> - na 1889
·1895 - - werkzaamheden in loondienst
- functie: tapijtontwerper
- N.V. Amersfoortsche Tapijtfabriek
- T. (Theo) Colenbrander -> - 1895 -> tot 1901
·1901 - - werkzaamheden in loondienst
- functie: esthetisch adviseur
- Koninklijke Deventer Tapijtfabriek
- T. (Theo) Colenbrander -> - 1901 -> tot 1908
·1912 - - werkzaamheden in atelier
- functie: decoratie-ontwerper van aardewerk
- Plateelbakkerij Zuid-Holland Gouda NV
- T. (Theo) Colenbrander -> - 1912 -> tot 1913

Meer informatie...

Objecten:

·tekeningen
·Tulbandvaas 1891


- Tulbandvaas
  
·kaststel 1894


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- kaststel
  
·Vruchten 1912-1913
·Vaas 1921-1922


- Vaas
  

Presentaties (solo):

·1986 - - TAC Colenbrander, Plateelbakkerij RAM --
Gemeentemusea Arnhem
·1999 - - biscuit aardewerk --
Museum De Moriaan

Presentaties (overige presentaties):

·1896 - - La Libre Esthétique - La Libre Esthétique
·1917 - - 40e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij - Hollandsche Teeken Maatschappij, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
  
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1925 - - Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes - Vereeniging De Nederlandsche Afdeeling op de tentoonstelling te Parijs in 1925
  
·1970 - - Moderne kunst - keuze uit het Frans Hals Museum - Frans Hals Museum Haarlem
·1997 - - Het Kunstvol Binnenhuis: Nederlandse interieurkunst 1895 - 1930 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1998 - - Keramiek uit eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·documentatie en informatie van de Stedelijke Musea Gouda
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1912 - - Thieme Becker VII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 44)
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I

Meer informatie...
ARTindex