Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Toorop

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- Nederlandsche Etsclub
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
- Bron:

- Herdenkingstentoonstelling in Pulchri.
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- Bron:

- Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941.
·lidmaatschap van een genootschap
- J. (Jan) Toorop
- Genootschap de Rozekruizers
·1884 - - lidmaatschap van een kunstenaarsgroep
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Société des Vingts Bruxelles
- <*1884> tot
- <*na 1889>
·1892 - - lidmaatschap van een vereniging
- J. (Jan) Toorop
- Theosophische Vereniging Nederland
- <*1892>
·1893 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1893>
·1901 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- (als)
- corresponderend lid
- Berliner Secession
- <*omstr. 1901>
·1903 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- correspondierender Mitglied
- Vereinigung bildender Künstler Österreichs
- <*omstr. 1903>
·1906 - - lidmaatschap van een kunstkring
- J. (Jan) Toorop
- Kunstkring de Violier Amsterdam
- <*1906> tot
- <*1928>
·1908 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1908>
·1916 - - lidmaatschap van een genootschap
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*voor 1916>
-- Het lidmaatschap van Architectura is door mij vnl. gebaseerd op de deelname aan de expositie van 1915
- Bron:

- Architectura et Amicitia.
·1926 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Teekengenootschap Pictura Dordrecht
- <*voor 1926>
ARTindex