Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging "Sint Lucas" : dertigste jaarlijksche tentoonstelling

Personen (vermeld in deze bron):

·Altmann, Gerard
·Bergsma, Gerard
·Dingemans, Waalko
  
·Driesten, A.J. van
  
·Engel JBzn, Fred
·Ferwerda, Barend
·Goedhart, Jan
·Groot, Willem de
  
·Hasselt, Bertha van
·Hasselt, Margot van
·Janssen, M.F.H.
  
·Kleintjes - van Osselen, H.C.A.
·Kleintjes, Jan
·Koster, Jo
·Lücker, Eugène
·Mauve, Anton
  
·Meurs, Harmen
  
·Nifterik, Gustaaf van
·Oyen, Dorinne van
·Peters, E.M.
·Pijpers, Edith
·Regteren Altena, Marie van
·Ritsema, Jacob
·Roy, Chris le
·Smorenberg, Dirk
·Strumphler, J.
·Tonge, Lammert van der
  
·Valk, Maurits van der
  
·Ven, Paul van der
·Vlijmen, Bernard van
·Vreedenburgh, Cornelis
  
·Wandscheer, Marie
·Willigen, Chrisje van der
ARTindex