Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Charles van Wijk

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1901 - - Le Salon 1901 Bruxelles (-> 43)


- titelpagina
  
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1905 - - Middelburgsche courant 26-07-1905
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> nummer 223-226)


- cover catalogus
  
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri


- krantenartikel
  
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1947 - - Thieme Becker XXXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1979 - - Volendammer Schilderboek
·1985 - - Veertig jaar verzamelen in het Stedelijk Museum Schiedam; 1945 - 1985: Hoogtepunten uit de schilderijen- en beeldenverzameling
·1991 - - Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw
ARTindex