Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Haagsche Kunstkring

Adres:

·Passage 2, Den Haag tot 1897
·Heerengracht 13, Den Haag 23.10.1897-1914
·Koninginnegracht 12/a, Den Haag vanaf 01.05.1914
·Lange Houtstraat 7, Den Haag 01.07.1917-1921
·localiteiten (grafelijke zalen) onder de Ridderzaal, Den Haag vanaf maart 1921
·Lange Houtstraat 7, Den Haag van voor 1934 tot na 1943

Identiek met:

·Haagse Kunstkring Den Haag

Overgegaan in:

·Haagse Kunstkring Den Haag vanaf na 1940

Omschrijving:

·aansluiting en samenwerking tussen de beoefenaars en belangstellenden in de verschillende takken van kunst, alsmede de belangenbehartiging van de kunstenaars

Opmerking:

·Het verhaal gaat dat de Bock uit persoonlijke rancune jegens Hendrik Mesdag de Kring in Den Haag zou hebben opgestart; dit vanwege een onheuse behandeling tijdens de werkzaamheden aan Panorama Mesdag 10 jaar eerder in 1881 ?!

Superorganisatie van:

·Haagse Kunstkring (1e afdeling)
·Haagse Kunstkring (2e afdeling)
·Haagse Kunstkring (3e afdeling)
·Haagse Kunstkring (4e afdeling)

Activiteiten (bestuur):

·1891 - - Daniël Jacob Rudolph (Daniël) Jordens.
·1891 - - Arnold Henri George Hazelhoff Roelfzema.
·1891 - - P. (Pieter) de Josselin de Jong.
·1891 - - P. (Pieter) de Josselin de Jong.

Uitgever van:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring

Aangesloten bij:

·Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen van voor 1917

Leden (jaarvolgorde):

·1891 - - Edzard Willem (Edzard) Koning.
·1891 - - Arnold Henri George Hazelhoff Roelfzema.
·1891 - - Daniël Jacob Rudolph (Daniël) Jordens.
·1891 - - P. (Pieter) de Josselin de Jong.
·1891 - - T. (Théophile) de Bock.
·1891 - - P. (Paul) Rink.
·1891 - - S. (Simon) Moulijn.

Meer informatie...

Leden (naamvolgorde):

·Abrahams, Anna
·Albarda, Heleen
·Biesiot, Pieter
·Bock, Théophile de
·Breitner, G.H.
·Broers, Edmee
·Burght, André van der

Meer informatie...

Presentaties (als deelnemer):

·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1930 - - De Haagsche Kunstkring - Kunstkring Soerabaja

Groepspresentaties (als organisator):

·1892 - - groep - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - Verloting - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - gebroeders Maris - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1920 - - La section d'or - Paris: internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1921 - - Haagsche Kunstkring: tentoonstelling van werk der leden - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1934 - - Joodsche kunstenaressen - Joodsche Vrouwenraad, Vereeniging Haagsche Kunstkring

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1894 - - Jan Toorop --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1905 - - Th. de Bock --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
  
·1910 - - nagelaten werk --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1927 - - D.J.R. Iordens --
Vereeniging Haagsche Kunstkring

Vermeld in:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
ARTindex