Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan van Tongeren

Bronnen:

·1936 - - Tentoonstelling Maatschappij Rembrandt
·1937 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van de Maatschappij Rembrandt
·1938 - - Catalogus der tentoonstelling van de Maatschappij "Rembrandt"
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - Maatschappij Rembrandt : catalogus
·1940 - - Maatschappij Rembrandt
·1941 - - Maatschappij Rembrandt : catalogus
·1941 - - Maatschappij Rembrandt
·1942 - - Maatschappij Rembrandt : tentoonstelling 1922 - 1942
·1942 - - Tweede Tentoonstelling Nederlandsche Kunst Van Heden


- pdf Nederlands
  
·1943 - - Maatschappij Rembrandt
·1943 - - Najaarstentoonstelling
  
·1944 - - Voorjaarstentoonstelling 1944
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten


- pdf
  
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - Maatschappij Rembrandt
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - realiteitenkabinet
·1975 - - 8 Realisten
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Jan van Tongeren
·1979 - - Jan van Tongeren
·1982 - - Jan van Tongeren: Schilderijententoonstelling
·1982 - - Contemporary art of the Netherlands
·1983 - - Kunstmanifestatie '83; 32 galeries in de nieuwe kerk
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1988 - - Kunstzaken: Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
·1990 - - Modern Art travels East-West
·1992 - - Overlijdensberichtenverzameling van Artindex
·1993 - - Beeldend Nederland
·1997 - - De grijpbare vorm: Nederlandse figuratieve kunst na '45; II
·1999 - - Magie en zakelijkheid: realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
·2001 - - Nederlandse Realisten na 1950
·2002 - - Christie's Twentieth Century Art, including Belgian art
·2006 - - Schilders van een andere werkelijkheid in de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme
ARTindex