Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Théophile de Bock

Presentaties (solo):

·1905 - - Th. de Bock --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
  

Presentaties (overige presentaties):

·1875 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1880 - - Salon de 1880 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
  
·1881 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1883 - - Salon de 1883 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
  
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1883 - - 8e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij - Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Hollandsche Teeken Maatschappij
·1884 - - Salon de 1884 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
·1884 - - 9e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij - Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Hollandsche Teeken Maatschappij
·1888 - - Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen etc -
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage - Commissie van Beheer over de Tentoonstelling enz. te Den Haag
·1893 - - Verloting - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - World's Columbian Exposition Chicago -
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1896 - - schilderijententoonstelling - Vereeniging Uit het Volk Voor het Volk
·1897 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem - Musis Sacrum Arnhem (vereniging)
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala V - Nederland
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Pictura Veluvensis - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1905 - - Biennale VI (nationale inzending) Venezia - Nederland
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1909 - - De collectie Preyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Moderne Hollandsche en Fransche schilderijen - Vereeniging Voor de Kunst Utrecht
·1911 - - jubileumtentoonstelling - Teeken-Collegie 'Kunst zij ons Doel' Haarlem
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1929 - - expositie van schilderijen - Kunsthandel Leen van Zanten Rotterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Nederlandse Impressionisten: Haagse- en Amsterdamse School - Paleis-Raadhuis Tilburg
·1953 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - de kunstcollectie - Provincie Noord-Holland
·2002 - - Aquarellen van de Haagde School: de collectie Drucker-Fraser - Rijksmuseum Amsterdam
·2005 - - de Romantiek en de Haagse School - Gemeentemuseum Den Haag
·2007 - - Meesters en molens (expositie Den Bosch) - Noordbrabants Museum Den Bosch
  
ARTindex