Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Louis van Soest

Geboortegegevens:

·1867 - - - geboren
- 05.04.1867
- Poerworedjo/Java (Java)

Overlijdensgegevens:

·1948 - - - overleden
- 11.03.1948
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Identiek met (zie ook):

·Louis Willem van Soest

Adres:

·Villa Panorama, Velp omstr. 1911
·Van Aerssenstraat 160, Den Haag omstr. 1921

Afbeelding:

·
  

Professie:

·etser
·graficus
·industrieel
·schilder vanaf 1891

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek
onderwerp: landschap; riviergezichten; winterlandschappen
·schilderijen:
onderwerp: landschap; riviergezichten; winterlandschappen
stijl: impressionistisch-realistisch

Verblijf:

·Poerworedjo/Java (Java) vanaf 1867
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1881
·Rozendaal GL (Gemeente Rozendaal) 1886-1892
·Aachen (Nordrhein Westfalen) omstr. 1887
·Laag-Soeren (Gemeente Rheden) 1892-1897
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1893 tot 1894
·Dieren (Gemeente Rheden) 1897

Meer informatie...

Contact met:

·Arthur Henri Christiaan (Arthur) Briët
·Edzard Willem (Edzard) Koning
·J. (Jan) van Vuuren
·Jacob (Jaap) Dooijewaard

Bevriend met:

·Cossaar, K. (Ko)
·Konijnenburg, W.A. (Willem) van
·Mastenbroek, J.H. van

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1897 - - Prijs Wereldtentoonstelling Brussel (medaille 2e klasse)
·1909 - - Orde van Oranje Nassau (officier)

Opleiding:

·- opleiding: geen specifieke opleiding bekend
- leerling: L. (Louis) van Soest
- vakgebied: schilderen
- opmerkingen:
- autodidakt
·1881 - - middelbare schoolopleiding
- omstr. 1881
- opleiding: HBS Amsterdam
- leerling: L. (Louis) van Soest

Gaf les aan:

·Boon, A. (Arie) van der.
·Kruytbosch - Heynis, Johanna Jeanette.
·Lüps, Emma Maria Dorothea.
·Metelerkamp, H. (Herman).
·Meyier, Marie Carolina (Mickey) de.
·Oranje - Nassau, Wilhelmina Helena Paulina Maria (Wilhelmina) van.
·Simon, L. (Lily).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- L. (Louis) van Soest
- Genootschap Artibus Sacrum Arnhem
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- L. (Louis) van Soest
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- L. (Louis) van Soest
- St.-Lucasgilde
·1892 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- L. (Louis) van Soest
- (als)

- gewoon lid; buitenlid; stemhebbend lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1892>
·1908 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- L. (Louis) van Soest
- (als)

- membre effective
- Hollandsche Teeken Maatschappij
- <*voor 1908>

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij prijstoekenning
- George Hendrik Breitner
- W. (Willy) Sluiter
- L. (Louis) van Soest
- J. (Jan) Toorop
- Dirk (Derk) Wiggers
- (als)

- juryleden
·1912 - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters Nijmegen (G)
·betrokken bij plechtigheid
- R. (Rudolf) Bremmer
- Edzard Willem (Edzard) Koning
- Abraham Gerard van Lom jr
- T. (Ties) Luyt
- B. Ritter - Smits
- L. (Louis) van Soest
- H. (Hendrik) van der Stok
- E. (Ernst) Völlmar
- W. (Willem) Witjens
- (als)

- aanwezigen
·Roermeester, G.J..- begraven

Objecten:

·rivierlanschap
·album 1923

Werk in stock:

·Larensche Kunsthandel van voor 1916

In collectie:

·Gemeentemuseum Den Haag
·Pinakothek der Moderne München

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - Algemene Wereldtentoonstelling Brussel -
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H - Nederland
·1900 - - Wereldtentoonstelling Paris (Nederland) -
·1903 - - 28e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij - Hollandsche Teeken Maatschappij, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
  
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Wereldtentoonstelling St. Louis -

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 41)


- cover catalogus
  
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911

Meer informatie...
ARTindex