Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Charley Toorop

Bronnen:

·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne : catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vier en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1916 - - Het Signaal
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus tentoonstelling
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1918
·1918 - - Het Signaal
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1919
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1920
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring [gevestigd te Amsterdam] : tentoonstelling 1921


- cover catalogus
  
·1922 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1922
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1923
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1924
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1926 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug


- cover catalogus
  
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden
·1927 - - Catalogus werken van Charley Toorop
·1928 - - A.S.B. : tentoonstelling van architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst


- cover catalogus
  
·1928 - - De Onafhankelijken
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1929 - - A.S.B. : 2e tentoonstelling Architectuur, Schilderwerk, Beeldhouwwerk
·1930 - - Socialistische kunst heden


- cover catalogus
  
·1930 - - Tentoonstelling 'Kunst en techniek'
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - Het stilleven
·1933 - - Charley Toorop : schilderijen en teekeningen - Wolf Demeter : plastiek en teekeningen
·1933 - - Charley Toorop
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Thieme Becker XXXIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1939 - - Contemporary Art : Golden Gate International Exposition, San Francisco, 1939
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1943 - - In en om de Bergensche School
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1945 - - De Volkskrant 28-08-1945
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Jaarboek der Nederlandse Kunst 1
·1949 - - Hedendaagse Nederlandse Schilderkunst
·1949 - - Honneur aux dames : werken van schilderessen
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1950 - - Tentoonstelling De Groep 1950
·1951 - - Britse en Nederlandse vrouwen exposeren schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek, ceramiek
·1951 - - Charley Toorop
·1951 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst
·1951 - - Tentoonstelling De Groep 1951
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1955 - - Charley Toorop en Suzanne Valadon
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1959 - - Peintres hollandais, belges, luxembourgeois : [expressionisme]
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst : uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland
·1959 - - Verzameling Stedelijk van Abbe-museum
·1960 - - De verzameling : Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1960 - - Aanwinsten
·1961 - - Kunst van heden in het Stedelijk
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1962 - - De Verzameling van Abbemuseum
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Onafhankelijken
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
  
·1968 - - The Expressionists
·1968 - - Het bloementhema in de schilderkunst
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections du Stedelijk Museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Schilderijen van het Rijksmuseum Kröller - Müller
·1970 - - 25 jaar verzamelen/ 25 years of collecting 1945 - 1970
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections dus Stedelijk museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1976 - - Collectie van Baaren
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Aanwinsten Stedelijk Museum 1963-1973; schilder- en beeldhouwkunst (2e druk)
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1979 - - Najaarstentoonstelling Fijnaut 1979
·1980 - - Nederlandse schilderessen van toen
·1980 - - Vrouwenwerk
·1980 - - Kunst die partij koos
·1980 - - Aanwinsten Stedelijk Museum 1974-1978
·1980 - - 74/78 : De collectie van het Stedelijk Museum 1974 - 1978 : [aanwinsten 1974 - 1978 schilder- en beeldhouwkunst] = The Stedelijk Museum collection 1974 - 1978 : [acquisitions 1974 - 1978 painting and sculpture]
·1981 - - the Oxford companion to twentieth-century art
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1982 - - Charley Toorop (1891 - 1955)
·1982 - - Charley Toorop : leven en werken
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1982 - - Rietveld 1888-1964
·1982 - - Charley Toorop
·1983 - - Kunstmanifestatie '83; 32 galeries in de nieuwe kerk
·1983 - - Contemporary Artists
·1983 - - Moderne Nederlandse schilderkunst = Modern Dutch painting
·1984 - - Schilderkunst: Niederländische Malerei; 1933 - 1983
·1984 - - 20 jaar verzamelen : aanwinsten Stedelijk Museum Amsterdam 1963 - 1984, schilder- en beeldhouwkunst = 20 years of art collecting : acquisitions Stedelijk Museum Amsterdam, 1963 - 1984, painting and sculpture
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Vrije kunst in een onvrije tijd: Beeldende kunst in de periode 1940 - '45
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1986 - - Moderne Nederlandse schilderkunst/Modern Dutch Painting
·1987 - - Daubigny Van Doesburg Daniels ...
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken
·1988 - - Laren en zijn schilders: Kunstenaars rond Hamdorff
·1988 - - Spel der verrassingen
·1989 - - A survey of the collection
·1989 - - Uit de collectie [Stedelijk Museum Amsterdam]
·1991 - - Jaarverslag 1991
·1992 - - De kunstcollectie van Paul Citroen (1896 - 1983)
·1992 - - Beeldrecht Ledenlijst 93
·1993 - - Jaarverslag 1992
·1993 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer/herfst 1993
·1993 - - Aperçu de la collection
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - L' orizzonte : da Chagall a Picasso da Pollock a Cragg
·1994 - - De maaltijd der vrienden : kunstenaars in Bergen 1930-1935
·1994 - - Nederlandse kunst vanaf 1900
·1995 - - Kunst uit oorlog en bezetting (1940-1945)
·1995 - - Pyke Koch : réalisme magique aux Pays-Bas
·1996 - - Een kunstolympiade in Amsterdam : reconstructie van de tentoonstelling D.O.O.D. 1936
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1996 - - Face à l'histoire 1933-1996 : l'artiste moderne devant l'événement historique
·1997 - - Flemish and Dutch painting : from van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian to contemporary artists
·1997 - - Art in the 20th century : from Cézanne and Van Gogh to the present, collection from the Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - MALEVICH - CoBrA - KOUNELLIS; Drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - de vriendschapsbanden van Toorop, Koch en Rietveld
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst : Leiden en omgeving 1890 - 1940
·1999 - - Passages : Joris Ivens en de kunst van deze eeuw
·1999 - - Magie en zakelijkheid: realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
·2000 - - Het Vervolg: Vanuit Hannema's collectie naar het heden
·2000 - - Figuraties 1900 - 2000 = Figurations 1900 - 2000
·2001 - - Visiones huidizas : el regreso al realismo en los Países Bajos : 1925 - 1945
·2001 - - Vier generaties: Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop/Fernhout
·2002 - - Christie's Twentieth Century Art, including Belgian art
·2002 - - Verwantschap & eigenheid : Belgische en Nederlandse kunst 1890 - 1945
  
·2004 - - De onvoltooide van Cézanne: 40 korte beschouwingen over moderne kunst
·2005 - - Favorieten van museum de fundatie
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2005 - - Dordrechts Museum Bulletin 2005.1


- © Dordrechts Museum Dordrecht
- pdf
  
·2005 - - Crossart: Van Gogh bis Beuys/Van Gogh tot Beuys
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2006 - - Schilders van een andere werkelijkheid in de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme
·2006 - - Moderne kunst 1900 - 1955 uit de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar
·2008 - - Strip en kunst
ARTindex