Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Charley Toorop

Presentaties (solo):

·1927 - - Charley Toorop --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Charley Toorop --
Huize van Hasselt Rotterdam
·1932 - - Charley Toorop --
Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1933 - - Charley Toorop --
Palais des Beaux-Arts Bruxelles
·1951 - - Charley Toorop --
Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1951 - - Charley Toorop --
Gemeentemuseum Den Haag
  
·1951 - - Charley Toorop --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Charley Toorop --
Hammer Galleries New York
·1956 - - Charley Toorop --
Goois Museum Hilversum
·1969 - - schilderijen van charley toorop --
Stedelijk Museum Alkmaar
  
·1982 - - Charley Toorop 1891-1955 --
Centraal Museum Utrecht
  
·1988 - - Charley Toorop: Schilderijen --
Gemeentemuseum Arnhem [1]
·1988 - - een keuze uit de verzamelingen van diverse Nederlandse musea --
Gemeentemuseum Arnhem [1]
  
·1995 - - Pyke Koch: réalisme magique aux Pays-Bas --
Musée Cantonal des Beaux-Arts Lausanne

Presentaties (overige presentaties):

·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Internationale tentoonstelling van moderne kunst: Moderne Kunst Kring - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Domburg tentoonstelling van schilderijen -
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Het Signaal - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - de Branding - Huize van Hasselt Rotterdam, Rotterdamsche Federatie de Branding
·1918 - - Het Signaal, nieuwe beweging in de schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Het Signaal - Het Signaal
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1922 - - Hollandsche Kunstenaarskring [waarin opgenomen retrospectieve tentoonstelling Piet Mondriaan] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1926 - - De Brug - Kunstzaal Pictura Den Haag, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1926 - - schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - Biennale XVI (paviljoen) Venezia - Nederland
·1928 - - A.S.B.: architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - A.S.B.: 2e tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Ch. Toorop / E. Fernhout / R. Bremmer - Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar
·1930 - - Socialistische kunst heden - Socialistische Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Kunst en techniek - Nederlandsch Kunstverbond (Afdeeling Amsterdam), Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Bergen aan Zee 25 jaar badplaats - Kasteel Russenduin
·1932 - - Biennale XVIII (paviljoen) Venezia - Nederland
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1933 - - Charley Toorop - Palais des Beaux-Arts Bruxelles
·1933 - - Charley Toorop - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - NSB - Nieuwe Schilders- en Beeldhouwerskring, Rotterdamsche Kunstkring
  
·1933 - - Nieuwen Schilders- en Beeldhouwerskring N.S.B. - Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar, Nieuwe Schilders- en Beeldhouwerskring
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten - International Federation of Business and Professional Women, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Nieuwen Schilders- en Beeldhouwerskring N.S.B. - Nieuwe Schilders- en Beeldhouwerskring, Vereeniging Voor de Kunst Utrecht
·1933 - - Charley Toorop - Wolf Demeter - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1935 - - werken door tijdgenooten - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1936 - - Hedendaagsche Nederlandsche Kunst = Contemporary Dutch Art - Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 - Algemeen Nederlandsch Verbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - D.O.O.D. de olympiade onder dictatuur - Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten, Comité ter Bescherming der Olympische Gedachte, Gebouw de Geelvinck Amsterdam
·1937 - - drie generaties - Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar
  
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937 - Amsterdams Studenten Corps, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Biennale XXI (paviljoen) Venezia - Nederland
·1939 - - Golden Gate International Exposition, Contemporary Art -
·1940 - - Stillevens en Bloemen van dertig Schilders van Heden - Gemeentemuseum Den Haag
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Kunst in vrijheid - Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van kunstenaars, Rijksmuseum Amsterdam
·1945 - - Werken van Henk Chabot, Charles Eyck, John Raedecker, Charles Roelofsz, Charley Toorop - De Vrije Katheder Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1948 - - de groep - Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Honneur aux dames: werken van schilderessen - Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - de groep - Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Britse en Nederlandse vrouwen exposeren - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - De Groep 1951 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Drie Nederlandse schilders - Museum voor Schone Kunsten Gent (B)
  
·1954 - - Biennale XXVII (paviljoen) Venezia - Nederland
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst - Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
·1955 - - Nationale tentoonstelling 5 mei - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting kunstenaars herdenken 5 mei
·1955 - - Vrouwen schilderen - Gemeentemuseum Arnhem [1]
  
·1955 - - Charley Toorop en Suzanne Valadon - Museum voor Stad en Lande Groningen
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Peintres hollandais, belges, luxembourgeois: [expressionisme] - Museum van Elsene
·1959 - - Begijnhof Hasselt (B) - Begijnhof Hasselt
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De verzameling: Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven - Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - Keuze uit aanwinsten 1955-1960 - Museum voor Stad en Lande Groningen
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1966 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden - Dordrechts Museum Dordrecht
·1967 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden - Gemeentemuseum Arnhem [1]
·1968 - - Het bloementhema in de Schilderkunst - Cultureel Centrum Venlo
·1970 - - Moderne kunst - keuze uit het Frans Hals Museum - Frans Hals Museum Haarlem
·1971 - - Jan Toorop, Charley Toorop, Edgar Fernhout - Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
·1972 - - Jan Toorop, Charley Toorop, Edgar Fernhout - Dordrechts Museum Dordrecht
·1972 - - Jan Toorop, Charley Toorop, Edgar Fernhout - Museum voor Stad en Lande Groningen
·1980 - - De collectie van het Stedelijk Museum: aanwinsten 1974 - 1978 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - Nederlandse schilderessen van toen - Stadsgalerij Heerlen
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse Schilderkunst 1880 - 1950 - Centraal Museum Utrecht
·1982 - - Charley Toorop - Centraal Museum Utrecht
·1983 - - 32 galeries in de Nieuwe Kerk -
·1983 - - Moderne Nederlandse Schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Zomeropstelling 1984. 20 jaar verzamelen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1988 - - Spel der verrassingen - Tentoonstellingsdienst Overijssel Zwolle
·1989 - - Zomeropstelling 1989. Eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1990 - - was getekend - Stichting Amazone Amsterdam
  
·1993 - - Aperçu de la collection - Stedelijk Museum Amsterdam
·1993 - - Zomeropstelling 1993. Het materiaal: een keuze uit de collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1994 - - Magische Realisten aus den Niederlanden - Kunstsammlung Gera - Orangerie
·1994 - - Couplet 3. Moniek Toebosch: installatie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1994 - - l'Orizzonte: da Chagall a Picasso a Pollock a Cragg - Museo d'Arte Contemporanea del castello di Rivoli
·1995 - - Kunst uit oorlog en bezetting - Slot Zeist
·1996 - - Een kunstolympiade in Amsterdam: reconstructie van de tentoonstelling D.O.O.D. 1936 - Stadsarchief Amsterdam
·1996 - - Kijken is bekeken worden: Gerrit Komrij kiest uit de collectie van het Stedelijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Intimiteit - Museum voor Moderne Kunst Arnhem
  
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana: opera su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam - Instituto Universitario Olandese di Storia dell' Arte Firenze
·1996 - - Face à l'histoire 1933-1996: l'artiste moderne devant l'événement historique - Musée National d'Art Moderne Centre Georges Pompidou Paris
·1997 - - De kunst van het verzamelen - Palais des Beaux-Arts Bruxelles
·1997 - - Arte del Novocento, la Pittura fiaminga e olandese da Van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian a contemporanei - Palazzo Grassi Venezia
·1997 - - Koch/Toorop/Rietveld - Centraal Museum Utrecht
·1997 - - Malevich - Cobra - Kounellis: drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam - Villa Melissa Thessaloniki
·1997 - - Art in the 20th century: from Cézanne and Van Gogh to the present, collection from the Stedelijk Museum Amsterdam - Shizuoka Prefectural Museum of Art
·1999 - - Elck zijn waarom - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
·1999 - - De vriendschap: Henk Chabot en Charley Toorop - Chabot Museum Rotterdam
·1999 - - Magie en zakelijkeid - Museum voor Moderne Kunst Arnhem
·1999 - - Passages: Joris Ivens en de kunst van deze eeuw - Nijmeegs Museum de Commanderie van Sint-Jan
·2000 - - Figuraties - ABP Heerlen
·2000 - - Elck zijn waarom - Museum voor Moderne Kunst Arnhem
·2000 - - Het vervolg: vanuit Hannema's collectie naar het heden - Bergkerk Deventer, Hannema de Stuers Fundatie Heino
·2001 - - Visiones huidizas: el regreso al realismo en los Países Bajos : 1925 - 1945 - Fundación Carlos de Amberes Madrid
·2001 - - Visiones huidizas: el regreso al realismo en los Países Bajos : 1925 - 1945 - Palacio de la Merced Cordoba
·2002 - - Vier Generaties - Centraal Museum Utrecht
·2002 - - Verwantschap & eigenheid: Belgische en Nederlandse kunst 1890 - 1945 - Museum voor Schone Kunsten Gent (B)
·2002 - - Ik en de buitenwereld vlak bij huis - Museum voor Moderne Kunst Arnhem
  
·2004 - - ASB Architectuur Schilderkunst Beeldhouwkunst: Nieuwe Beelding en Nieuwe Zakelijkheid, 1926 - 1930 - Museum voor Moderne Kunst Arnhem
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam
·2006 - - Schilders van een andere werkelijkheid in de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme - Scheringa Museum voor Realisme
·2007 - - Figuratieve kunst - Museum voor Moderne Kunst Arnhem
·2008 - - XXe eeuw - Gemeentemuseum Den Haag
·2008 - - Vrouwenaanbod, Vrouwen aan bod - Museum Kranenburgh Bergen NH
ARTindex