Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Charley Toorop

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- C. (Charley) Toorop
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·lidmaatschap van een politieke organisatie
- C. (Charley) Toorop
- (als)

- lid
- Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten
·1909 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- C. (Charley) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1909>
·1928 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- C. (Charley) Toorop
- (als)

- werkend lid
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
- <*voor 1928>
·1930 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- C. (Charley) Toorop
- Socialistische Kunstenaarskring
- <*voor 1930>
·1933 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- C. (Charley) Toorop
- Nieuwe Schilders- en Beeldhouwerskring
- <*1933>
- Bron:

- het Vaderland 03-05-1933
- Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad 07-09-1933 avond.
·1947 - - lidmaatschap van een politieke organisatie
- C. (Charley) Toorop
- Communistische Partij Holland
- <*1947>
·1948 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- C. (Charley) Toorop
- Kunstenaarsvereniging de Groep
- <*omstr. 1948>
·1992 - - lidmaatschap van een belangenorganisatie
- C. (Charley) Toorop
- Stichting Beeldrecht
- <*omstr. 1992>
ARTindex