Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pieter Puijpe

Geboortegegevens:

·1874 - - - geboren
- 13.09.1874
- Souburg (Provincie Zeeland)

Overlijdensgegevens:

·1942 - - - overleden
- 31.10.1942
- Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn)

Professie:

·beeldhouwer

Materiaal:

·hardsteen
·eikenhout
·marmer
·brons

Onderwerp:

·kinderen
·de mens

Typering van het werk:

·portretten

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1900
·Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn) 1900-1942

Opleiding:

· kunstvorming
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: P. (Pieter) Puijpe
·docent: A. (August) Allebé
·docent: C.L. Dake
·docent: N. (Nicolaas) van der Waay
· kunstopleiding (onderwijs) tot 1898
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: P. (Pieter) Puijpe
- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen

Gaf les aan:

·Buysman, C. (Cornelia).
·Kolthoff, M. (Mark).- <*omstr. 1924>- <*omstr. 1924>
·Leus, Hendrikus Willem Felix (Henk).
·Persijn, Jan Hendrik.

Lid van / ingeschreven bij:

·1914 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- P. (Pieter) Puijpe
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*van voor 1914>
·1935 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- P. (Pieter) Puijpe
- (als)

- lid - kunstenaar
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- <*voor 1935>

Objecten:

·gedenkteken

Presentaties (overige presentaties):

·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - werk van leden - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1914 - - Het nieuws van den Dag - 29-09-1914
  
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : catalogus 1919
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers : catalogus

Meer informatie...
ARTindex