Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Harm Ellens

Geboortegegevens:

·1871 - - - geboren
- 20.08.1871
- Groningen (Gemeente Groningen)

Overlijdensgegevens:

·1939 - - - overleden
- 22.09.1939
- Velsen NH (Provincie Noord-Holland)

Professie:

·meubelontwerper
·publicist
·schilder
·sieraadontwerper

Materiaal:

·pastel
·olieverf
·aquarel

Technieken:

·houtsnede
·lithografie
·tekentechnieken

Onderwerp:

·stillevens

Typering van het werk:

·meubelontwerp
·vrij werk

Verblijf:

·Groningen (Gemeente Groningen) tot 1891
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1891-1897
·Arnhem (Gemeente Arnhem) 1897-1901
·Noordwolde FR (Gemeente Weststellingwerf) vanaf 1901
·Velsen

Gebeurtenis:

·- samenwonend
- betreft:
- H. (Harm) Ellens en A. (Alida) Kromhout

Ouder van:

·W.J.G. (Willem) Ellens (*1909)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·Orde van Oranje Nassau (ridder)

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs) tot 1891
- opleiding: Minerva Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Groningen
- leerling: H. (Harm) Ellens
·docent: J.H. Egenberger

- bron over opleiding:
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 (bladzijde 23)
·1891 - - kunstopleiding
- 1891 tot 1894
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
·docent: G. (George) Sturm

- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 (bladzijde 23)
·1891 - - kunstvorming
- 1891 tot 1894
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
·docent: A. (August) Allebé
·docent: N. (Nicolaas) van der Waay
·1891 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1891 tot 1892
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
- MO Tekenen
- bron over opleiding:
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 (bladzijde 23)

Gaf les aan:

·Bedding, H.J.; Dik, J. (Jan)
·Bos, A. (Anne) van den.
·Brug, J. (Jelle) van der.
·Hemkes, Johannes (Johan).- <*1918>
·Hoeber, G. (Gerardus).- tekenen
·Klijn, Johanna (Joanna).
·Mulders, J. (Johannes).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een beroepsorganisatie
- H. (Harm) Ellens
- Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs
·1905 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Harm) Ellens
- (als)

- stemhebbend lid; werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1905>
·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Harm) Ellens
- (als)

- aspirant-lid
- V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
- <*1906>

Activiteiten (algemeen/overig):

·1903 - - examencommissiewerk
- commissie belast met het examineren van hen, die een akte tot het geven van middelbaar onderwijs in hand- en rechtlijnig tekenen en boetseren, willen verkrijgen
- Johannes Josephus Aarts
- J. (Jan) Bubberman
- A.R. Cohen
- P. Doorn
- H. (Harm) Ellens
- P.M.A. Hermann
- C.P. Holst Gzn
- B. (Bart) van Hove
- E. Jelsma
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- J. Kuyper
- J.H.A. Mialaret
- Willem Bernardus Gerardus Molkenboer
- R.A. van de Pavert
- H.J. de Vries
- Bernard Willem Wierink
- (als)

- commissieleden
- <*1903> tot
- <*1903>
- boetseren
- handtekenen
- rechtlijnig teekenen
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 27-06-1903.

Activiteiten (werkzaamheden):

· werkzaamheden in het beroepsonderwijs
- schildersschool Mammen Leeuwarden
- H. (Harm) Ellens
·1897 - - werkzaamheden in het beroepsonderwijs
- functie: docent
- Ambachtsschool Arnhem
- H. (Harm) Ellens -> - 1897
- *bron:
- *Leeuwarder Courant 01-05-1992 (bladzijde 23)
·1900 - - werkzaamheden in atelier
- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
- H. (Harm) Ellens -> - 1900
·1901 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: docent
- Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
- H. (Harm) Ellens -> - 1901
- vakgebied: ornamentleer, schilderen
·1908 - - werkzaamheden in het beroepsonderwijs
- functie: directeur
- Rijksrietvlechtschool Noordwolde (Fr)
- H. (Harm) Ellens -> - 1908 -> tot 1920
- *bron:
- *Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11-11-1912, no. 264 (no. 78) (bladzijde 2)
- *Leeuwarder Courant 01-05-1992
·1920 - - werkzaamheden in het beroepsonderwijs
- functie: directeur
- Vakschool voor Goud- en Zilversmeden Schoonhoven
- H. (Harm) Ellens -> - 1920 -> tot 1930
- *bron:
- *Leeuwarder Courant 01-05-1992 (bladzijde 23)
·1930 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: adjunct directeur; directeur
- Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam
- H. (Harm) Ellens -> - 1930
- Ellens was de opvolger van Luns als directeur
- *bron:
- *Leeuwarder Courant 01-05-1992 (bladzijde 23)

Activiteiten (als bestuurder):

·1931 - - bestuurswerk
- functie: voorzitter
- bij: (Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs) ->
- H. (Harm) Ellens -> - 1931 -> tot september 1939

In collectie:

·Provinciaal Museum Drenthe Assen

Presentaties (solo):

·1992 - - Harm Ellens, 1871 - 1939 --
Provinciaal Museum Drenthe Assen
·1992 - - Harm Ellens 1871 - 1939 --
Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Schoonhoven

Presentaties (overige presentaties):

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1912 - - Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11-11-1912, no. 264 (no. 78) (-> bladzijde 2)
  
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex