Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Louis Jacob Hartz

Geboortegegevens:

·1869 - - - geboren
- 11.09.1869
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1935 - - - overleden
- 17.10.1935
- Heemstede (Gemeente Heemstede)

Identiek met (zie ook):

·L.J. Harz (*1881)

Adres:

·Amaryllislaan 6, Heemstede omstr. 1921

Afbeelding:

·


- © L.J. (Louis) Hartz
- © Joods Historisch Museum Amsterdam
- <*1922>
- zelfportret
  

Professie:

·etser
·schilder

Materiaal:

·olieverf

Technieken:

·etstechniek

Onderwerp:

·landschap
·strandgezichten
·stillevens
·strandgezichten met schelpenvissers
·bloemen

Typering van het werk:

·figuurstudies
·portretten

Studiereizen:

·België
·Egypte
·Franse kust
·Italië
·Middellands zeegebied

Verblijf:

·Hattem (Gemeente Hattem)
·Noordwijk
·Scheveningen (Gemeente Den Haag)
·Wijk aan Zee (Gemeente Beverwijk)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1884 tot 1890
·Leiden (Gemeente Leiden) 1912
·Heemstede (Gemeente Heemstede) vanaf 1920

Meer informatie...

Ouder van:

·S. (Sem) Hartz (*1912)

Opleiding:

·- docent: M. (Maurits) van der Valk
- leerling: Louis Jacob (Louis) Hartz
·- docent: Jan [Sr.] Voerman
- leerling: Louis Jacob (Louis) Hartz
·- docent: Meijer de Haan
- leerling: Louis Jacob (Louis) Hartz
·1884 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1884 tot 1887
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Louis Jacob (Louis) Hartz
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (bijlage F)

Gaf les aan:

·Müller, Bertha Augusta Petronella Paulina (Bertha).

Lid van / ingeschreven bij:

·- Louis Jacob (Louis) Hartz
- Wereldcomité van Kunstenaars en Intellectuelen, Ned. afdeling
·1921 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Louis Jacob (Louis) Hartz
- (als)

- buitenlid; gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1921>

Objecten:

·backs of houses
·dag aan het strand te Wissant
·shell fisherman
·nettenboeten 1918


- nettenboeten
  

Presentaties (overige presentaties):

·1911 - - Schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1933 - - voorjaarstentoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Bronnen:

·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1911 - - Catalogus van schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 109)
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters

Meer informatie...
ARTindex