Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Anna Gildemeester

Geboortegegevens:

·1867 - - - geboren
- 05.12.1867
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1920 - - - overleden
- na 1920

Adres:

·Cremerweg 5, Scheveningen omstr. 1911

Professie:

·graficus
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek
onderwerp: bloemen
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: pastel
onderwerp: bloemen; portret

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1900
·Scheveningen (Gemeente Den Haag) omstr. 1911
·Den Haag (Gemeente Den Haag) tot 1913
·Heelsum (Gemeente Renkum) vanaf na 1913
·Lugano (Lugano (district)) vanaf na 1920

Opleiding:

·- docent: M. (Marinus) Heyl
·1886 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1886 tot 1893
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: A. (Anna) Gildemeester
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld met "L.": i.e. Loge-leerling]
·docent: R. (Rudolf) Stang

- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (bijlage F)

Lid van / ingeschreven bij:

·1891 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (Anna) Gildemeester
- (als)

- buitenlid; gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1891> tot
- <*na 1911>
·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (Anna) Gildemeester
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1900>
·1912 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (Anna) Gildemeester
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*voor 1912>

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - tentoonstelling van de Vrouwenarbeid - Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
  
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1897 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 7e jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen, enz.
·1898 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 8ste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen enz.
·1899 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 9de jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen enz.
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex