Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gustaaf Frederik van de Wall Perné

Geboortegegevens:

·1877 - - - geboren
- 18.05.1877
- Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn)

Overlijdensgegevens:

·1911 - - - overleden
- 27.12.1911
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Professie:

·auteur
·graficus
·illustrator
·schrijver
·tekenaar
·sierkunstenaar omstr. 1899
·schilder vanaf 1901

Typering van het werk:

·batik
·houtsnijwerk
·grafiek:
techniek: etstechniek; houtsnede; lithografie
·ontwerpen:
(boekbandontwerp; decorontwerp)
·schilderijen/tekeningen:
(oorkonden; reclameaffiches)
materiaal: olieverf
onderwerp: landschap; zeegezichten; Veluwse landschappen vanaf 1901

Verblijf:

·Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn) tot 1895
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1895-1911
·Hoog Soeren (Gemeente Apeldoorn)

Opleiding:

·- opleiding: HBS
- leerling: Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné
·docent: W.J. Mali
vakgebied: tekenen
·1895 - - kunstopleiding
- 1895 tot 1898
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné
·docent: W.B.G. Molkenboer

- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen

Gaf les aan:

·Bonebakker, Jan Antonie.
·Sinnige, Anna Maria Woltera.

Lid van / ingeschreven bij:

·- Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné
- Kunstenaren der Idee
·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1900>
·1902 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné
- (als)

- gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1902> tot
- <*1911>
·1916 - - lidmaatschap van een genootschap
- Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné
- (als)

- werkend lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*voor 1916>
-- Het lidmaatschap van Architectura is door mij vnl. gebaseerd op de deelname aan de expositie van 1915
- Bron:

- Architectura et Amicitia.

Activiteiten (algemeen/overig):

·1929 - - betrokken bij tentoonstelling

-

- Bernardus Antonie (Bernard) van Beek
- Samuel Joseph (Sam) van Beek
- A. (Ans) van den Berg
- Herman Bernard Dieperink Jzn.
- S. (Salomon) Garf
- Eduard (Ed) Gerdes
- Marie Engelina (Marie) van Regteren Altena
- Egbert Rubertus Derk Schaap
- D. (David) Schulman
- Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné
- (als)

- juryleden
- <*1929>
·1929 - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging (G)
  

Activiteiten (werkzaamheden):

·1905 - -
- functie: docent tekenen
- Toneelschool Amsterdam
- Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné -> - omstr. 1905

Activiteiten (als bestuurder):

·1908 - - bestuurswerk
- functie: archivaris; bestuurslid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- Gustaaf Frederik (Gust) van de Wall Perné -> - voor 1908
- *bron:
- *Delpher Kranten (raadpleegdatum 17-04-2016)

Presentaties (overige presentaties):

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1896 - - Algemeen Handelsblad 19-07-1896
  
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex