Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Cornelia Schouten

Geboortegegevens:

·1849 - - - geboren
- 07.06.1849
- Dordrecht (Gemeente Dordrecht)

Overlijdensgegevens:

·1929 - - - overleden
- 30.01.1929
- Nijmegen (Gemeente Nijmegen)

Adres:

·St. Annastraat 47, Nijmegen omstr. 1911

Professie:

·schilder

Titulatuur:

·mejuffrouw tot na 1882

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: bloemen; stillevens

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) tot 1882
·Aachen (Nordrhein Westfalen) 1884
·Nijmegen (Gemeente Nijmegen) van 1885 tot na 1911

Gebeurtenis:

·1891 - - - huwelijk
- betreft:
- J. van Hoek (dr.) en C. (Cornelia) Schouten
- <*1891>

Opleiding:

·- docent: M. (Margaretha) Roosenboom
- leerling: C. (Cornelia) Schouten
· kunstvorming
- opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: C. (Cornelia) Schouten

Lid van / ingeschreven bij:

·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- C. (Cornelia) Schouten
- (als)

- buitenlid; gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1900> tot
- <*na 1911>

Presentaties (overige presentaties):

·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd - Panoramagebouw Amsterdam

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 13)
  
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex