Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Rie Cramer

Bronnen:

·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1967 - - Kunst 1900
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1984 - - Lecturama Encyclopedie Supplement en Necrologie
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1986 - - Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde
·1991 - - Jan Sluyters en tijdgenoten
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex