Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Leendert Adriaan Schilt

Geboortegegevens:

·1873 - - - geboren
- 24.10.1873
- Stolwijk (Gemeente Vlist)

Overlijdensgegevens:

·1935 - - - overleden
- 26.11.1935
- Arnhem (Gemeente Arnhem)

Adres:

·Jan van Goyenstraat 34, Nijmegen omstr. 1911

Professie:

·etser
·schilder
·tekenaar

Onderwerp:

·riviergezichten
·vaartgezichten
·landschap

Studiereizen:

·België
·Duitsland

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Bussum (Gemeente Bussum)
·Gouda (Gemeente Gouda)
·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Stolwijk (Gemeente Vlist)
·Abcoude (Gemeente Abcoude) tot 1902
·Amerongen (Gemeente Amerongen) 1904-1906

Meer informatie...

Opleiding:

·- docent: Johannes Jacobus Bertelman
- leerling: Leendert Adriaan Schilt
·- docent: J. (Jan) Vogelaar
- leerling: Leendert Adriaan Schilt
·- docent: Johannes (Jan) Lugthart
- leerling: Leendert Adriaan Schilt
·- docent: Frederik Theodorus (Frits) Grabijn
- leerling: Leendert Adriaan Schilt
·- docent: E. (Emile) Moulin
- leerling: Leendert Adriaan Schilt
·- docent: H.D. (Herbert) van de Poll
- leerling: Leendert Adriaan Schilt

Lid van / ingeschreven bij:

·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Leendert Adriaan Schilt
- (als)

- buitenlid; gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1906> tot
- <*na 1911>
·1909 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Leendert Adriaan Schilt
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1909>

Presentaties (solo):

·1913 - - Werken door L.A. Schilt --
Kunstzaal Oldenzeel Rotterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling

Meer informatie...
ARTindex