Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

August Falise

Geboortegegevens:

·1875 - - - geboren
- 26.01.1875
- Wageningen (Gemeente Wageningen)

Overlijdensgegevens:

·1936 - - - overleden
- 07.01.1936
- Wageningen (Gemeente Wageningen)

Identiek met (zie ook):

·Augustinus Franciscus Henri Falise

Professie:

·beeldhouwer
·leraar M.T.S.
·medailleur
·stempelsnijder

Materiaal:

·brons

Onderwerp:

·religie
·menselijke figuren

Typering van het werk:

·monumenten
·kerkelijke kunst
·medailles

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf omstr. 1891
·Köln (Nordrhein Westfalen) omstr. 1900
·Liège (Provincie Luik) omstr. 1900
·Wageningen (Gemeente Wageningen) van voor 1905 tot na 1912
·Nijmegen (Gemeente Nijmegen) tot 1919
·Wageningen (Gemeente Wageningen) van 1921 tot na 1932

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1902 - - Prix de Rome [Amsterdam] (deelname aan wedstrijd)
·1905 - - prijs Vierjaarlijksche tentoonstelling Arnhem (bronzen medaille)
·1907 - - Willink van Collenwedstrijd (1e prijs)
·1927 - - Orde van Oranje Nassau (ridder)
·1934 - - Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

Opleiding:

·1891 - - kunstnijverheidsonderwijs
- 1891
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: A. (August) Falise
·docent: L. (Ludwig) Jünger

- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1902 - - kunstopleiding (onderwijs)
- van voor 1902
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: A. (August) Falise
·docent: A. (August) Allebé
·docent: C.L. Dake
·docent: B. (Bart) van Hove

Gaf les aan:

·Bander, Jan Cornelis (Jan).
·Berntsen, Franciscus Johannes Jacobus Adrianus (Frans)- met diploma
·Brouns, Charles Hubertus Wilhelmus.
·Carpay, Antonius (Toon)
·Delft, Theodorus Maria (Theo) van.- beeldhouwen- <*omstr. 1915>- <*omstr. 1915>
·Grips, Charles Jean Eugène Marie (Charles).
·Horn, Joseph Otto Carel (Jos) ten.

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1903 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (August) Falise
- (als)

- corresponderend lid
- Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
- <*1903>
- Bron:

- Delpher Kranten (raadpleegdatum 17-04-2016).
·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (August) Falise
- (als)

- buitenlid; gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1906> tot
- <*na 1911>
·1910 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (August) Falise
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1910>
·1927 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (August) Falise
- Genootschap Artibus Sacrum Arnhem
- <*omstr. 1927>

Activiteiten (algemeen/overig):

·1932 - - examencommissiewerk
- commissie belast met examen ter verkrijging van de nijverheidsakte
- A. (August) Falise
- Johan Willem Nicolaas (Willem) le Heux
- Anton Hendrikus Stephanus (Anton) Wirtz
- (als)

- commissieleden
- <*1932> tot
- <*1932>
- Bron:

- Nieuwe Tilburgsche Courant 1932-03-26 (10).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1904 - - werkzaamheden in atelier
- functie: ontwerper
- N.V. Plateelbakkerij Haga Purmerend
- A. (August) Falise -> - omstr. 1904
·1904 - - werkzaamheden in atelier
- functie: artistiek leider
- NV Terracotta- en Aardewerkfabriek Haga Den Haag
- A. (August) Falise -> tot 1904
·1926 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht Den Bosch
- A. (August) Falise -> - omstr. 1926 -> tot na 1932

Objecten:

·borstbeeld van Oldenbarnevelt
·Monument O.L. Vrouw van H.Hart van Jezus 1933


- Monument O.L. Vrouw van H.Hart van Jezus
  

Presentaties (overige presentaties):

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1905 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem - Gemeente Arnhem, Musis Sacrum Arnhem (vereniging)
·1906 - - Internationale tentoonstelling - Afdeling Beeldende Kunsten der Sociëteit Momus Maastricht
·1906 - - schilderijen en beeldhouwwerken - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1905 - - Middelburgsche courant 26-07-1905
  
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex