Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Vaarzon Morel

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1924 - - Cat. schilderijen enz. behoorend aan en in bruikleen bij de Gemeente Amsterdam
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1931 - - Thieme Becker XXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1943 - - Najaarstentoonstelling
  
·1946 - - Schilders van den Veluwezoom
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1967 - - Kunst 1900
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex