Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd

Classificatie:

·algemene naslagwerken: overige (NBC 01.29)
·biografie beeldende kunst
·kunst (NBC 73.62)

Afbeelding:

·


- titelpagina
  

Link:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/index.htm

d.d.:

·1857-1864

Gedrukt door:

·P.W. van de Weijer Utrecht

Uitgegeven door:

·Gebroeders Diederichs Amsterdam

Bijdrage:

·(als) samensteller -- C. (Christiaan) Kramm

Identiek met:

·Kramm 1857

Hierin opgenomen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel

Publicatieplaats:

·Amsterdam (NL)

Aantal delen:

·2

Lidmaatschap vermeld in deze bron:

·Galle, A.
·Pool II, Juriaen

Activiteiten van:

·1445 - - M. (Mathieu) de Layens.
·1450 - - Dirics Weyts.
·1474 - - Jan Hoet.
·1479 - -
- W. (Willem) Florisz..
·1521 - - B. (Bernard) van Orley.Margaretha van Oostenrijk.
·1575 - - Gerrit Huigensz van Bronckhorst.
·1583 - -
- François Schot
- J. (Jan) Daems
- P. (Pauwels) Luydincx.

Meer informatie...

Personen (vermeld in deze bron):

·Aaken, Jacob van
·Accama (I), Bernardus
·Antiquus, Johannes
·Antiquus, Lambertus
·Apens, Cornelis
·Apeus, Cornelis
·Appeus, Cornelis

Meer informatie...

Werken (vermeld in deze bron):

·de zingende luitspeler omstr. 1624


- de zingende luitspeler
  
·Ontzet van Samaria door Koning Benhadad van voor 1601


- Ontzet van Samaria door Koning Benhadad
  

Groepering (vermeld):

·schilderijen

Gebeurtenissen vermeld:

·1848- -overleden; 1848; R. Gockinga H.Lz..
ARTindex